Thứ Ba, 22/1/2019
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

Trích yếu: Danh sách đủ điều kiện dự thi kèm theo THÔNG BÁO số 01/TB-HĐTNN vv Dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2018
Mã số:
Cơ quan ban hành:
Người ký:
Ban hành: 29/03/2018
Thuộc loại: Thông báo
Lĩnh vực: Biên chế - Tiền lương
File đính kèm: Danh sách kèm theo thông báo.xls Tải về

Văn bản - tài liệu khác

  Trích yếu
THÔNG BÁO Dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2018
Mã số: 01/TB-HĐTNN Thông báo Ban hành: 28/03/2018 Tải về
Đề cương Kế hoạch biên chế 2019 đi kèm HƯỚNG DẪN V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức quản lý hành chính, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của tỉnh năm 2019
Mã số: 322/HD-SNV Đề cương Ban hành: 20/03/2018 Tải về
11 Biểu đi kèm HƯỚNG DẪN V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức quản lý hành chính, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của tỉnh năm 2019
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 21/03/2018 Tải về
HƯỚNG DẪN V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức quản lý hành chính, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của tỉnh năm 2019
Mã số: 322/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 21/03/2018 Tải về
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018
Mã số: 1435/QĐ-SNV Quyết định Ban hành: 07/03/2018 Tải về
Biểu mẫu kèm theo công văn số 245/SNV-XDCQ&CTTN ban hành ngày 26/2/2018
Mã số: BM/245 Công văn Ban hành: 28/02/2018 Tải về
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 178/SNV-CCVC ngày 31/01/2018 về việc báo cáo một số nội dung về công chức, viên chức
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 31/01/2018 Tải về
Quyết định 28/QĐ-BNV đi kèm Công văn số 150/SNV-TCBC ngày 26 tháng 1 năm 2108 vv đăng kí dự thi nâng ngạch công chức năm 2018
Mã số: 28/QĐ-BNV Quyết định Ban hành: 26/01/2018 Tải về
Biểu đăng kí đi kèm Công văn số 150/SNV-TCBC ngày 26 tháng 1 năm 2108 vv đăng kí dự thi nâng ngạch công chức năm 2018
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 26/01/2018 Tải về
Công văn số 150/SNV-TCBC ngày 26 tháng 1 năm 2108 vv đăng kí dự thi nâng ngạch công chức năm 2018
Mã số: 150/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 26/01/2018 Tải về
QĐ của UBND tỉnh về trợ cấp một lần đối với CAX theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP
Mã số: Quyết định Ban hành: 22/01/2018 Tải về
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Mã số: Luật Ban hành: 18/11/2016 Tải về
Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Mã số: 162/2017/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 30/12/2017 Tải về
Giấy mời tổng kết công tác Nội vụ Năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Mã số: 31/GM-SNV Công văn Ban hành: 15/01/2018 Tải về
Bản tin cải cách hành chính
Mã số: BantinCCHCso02.2018 Thông báo Ban hành: 12/01/2018 Tải về
Biểu kèm theo Hướng dẫn số 1301/SNV-TCBC ngày 21/12/2017 bổ nhiệm ngạch và xếp lương các ngạch công chức hành chính theo TT 05
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 22/12/2017 Tải về
Hướng dẫn số 1301/SNV-TCBC ngày 21/12/2017 bổ nhiệm ngạch và xếp lương các ngạch công chức hành chính theo TT 05
Mã số: 1301/SNV-TCBC Hướng dẫn Ban hành: 21/12/2017 Tải về
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
Mã số: 1289/KH-SNV Kế hoạch Ban hành: 20/12/2017 Tải về
V/v hướng dẫn một số nội dung công tác tổ chức trong thực hiện Quyết định thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
Mã số: 1269/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 20/12/2017 Tải về
V/v đánh giá xếp loại thực hiện nhiệm vụ 2017
Mã số: 1251/SNV-VP Công văn Ban hành: 14/12/2017 Tải về