Thứ Ba, 22/1/2019
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

Trích yếu: Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Mã số: 22-CT/TW
Cơ quan ban hành: Ban chấp hành Trung ương
Người ký: Trần Quốc Vượng
Ban hành: 23/01/2018
Thuộc loại: Chỉ thị
Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng
File đính kèm: 22-CTTW.pdf Tải về

Văn bản - tài liệu khác

  Trích yếu
Danh sách đủ điều kiện dự thi kèm theo THÔNG BÁO số 01/TB-HĐTNN vv Dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2018
Mã số: Thông báo Ban hành: 29/03/2018 Tải về
THÔNG BÁO Dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2018
Mã số: 01/TB-HĐTNN Thông báo Ban hành: 28/03/2018 Tải về
Đề cương Kế hoạch biên chế 2019 đi kèm HƯỚNG DẪN V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức quản lý hành chính, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của tỉnh năm 2019
Mã số: 322/HD-SNV Đề cương Ban hành: 20/03/2018 Tải về
11 Biểu đi kèm HƯỚNG DẪN V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức quản lý hành chính, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của tỉnh năm 2019
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 21/03/2018 Tải về
HƯỚNG DẪN V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức quản lý hành chính, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của tỉnh năm 2019
Mã số: 322/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 21/03/2018 Tải về
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018
Mã số: 1435/QĐ-SNV Quyết định Ban hành: 07/03/2018 Tải về
Biểu mẫu kèm theo công văn số 245/SNV-XDCQ&CTTN ban hành ngày 26/2/2018
Mã số: BM/245 Công văn Ban hành: 28/02/2018 Tải về
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 178/SNV-CCVC ngày 31/01/2018 về việc báo cáo một số nội dung về công chức, viên chức
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 31/01/2018 Tải về
Quyết định 28/QĐ-BNV đi kèm Công văn số 150/SNV-TCBC ngày 26 tháng 1 năm 2108 vv đăng kí dự thi nâng ngạch công chức năm 2018
Mã số: 28/QĐ-BNV Quyết định Ban hành: 26/01/2018 Tải về
Biểu đăng kí đi kèm Công văn số 150/SNV-TCBC ngày 26 tháng 1 năm 2108 vv đăng kí dự thi nâng ngạch công chức năm 2018
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 26/01/2018 Tải về
Công văn số 150/SNV-TCBC ngày 26 tháng 1 năm 2108 vv đăng kí dự thi nâng ngạch công chức năm 2018
Mã số: 150/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 26/01/2018 Tải về
QĐ của UBND tỉnh về trợ cấp một lần đối với CAX theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP
Mã số: Quyết định Ban hành: 22/01/2018 Tải về
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Mã số: Luật Ban hành: 18/11/2016 Tải về
Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Mã số: 162/2017/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 30/12/2017 Tải về
Giấy mời tổng kết công tác Nội vụ Năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Mã số: 31/GM-SNV Công văn Ban hành: 15/01/2018 Tải về
Bản tin cải cách hành chính
Mã số: BantinCCHCso02.2018 Thông báo Ban hành: 12/01/2018 Tải về
Biểu kèm theo Hướng dẫn số 1301/SNV-TCBC ngày 21/12/2017 bổ nhiệm ngạch và xếp lương các ngạch công chức hành chính theo TT 05
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 22/12/2017 Tải về
Hướng dẫn số 1301/SNV-TCBC ngày 21/12/2017 bổ nhiệm ngạch và xếp lương các ngạch công chức hành chính theo TT 05
Mã số: 1301/SNV-TCBC Hướng dẫn Ban hành: 21/12/2017 Tải về
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
Mã số: 1289/KH-SNV Kế hoạch Ban hành: 20/12/2017 Tải về
V/v hướng dẫn một số nội dung công tác tổ chức trong thực hiện Quyết định thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
Mã số: 1269/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 20/12/2017 Tải về