Thứ Ba, 22/1/2019
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

Trích yếu: Thông báo 04/TB-HĐTNN ngày 7/5/2018 vv thi nâng ngạch lên chuyên viên 2018
Mã số:
Cơ quan ban hành:
Người ký:
Ban hành: 10/05/2018
Thuộc loại: Thông báo
Lĩnh vực: Biên chế - Tiền lương
File đính kèm: TB số 2 kỳ thi nâng ngạch chuyên viên 2018- lần 2.doc Tải về

Văn bản - tài liệu khác

  Trích yếu
Danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng lên chuyên viên
Mã số: 909/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 04/05/2018 Tải về
Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng lên chuyên viên
Mã số: 908/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 04/05/2018 Tải về
Hướng dẫn về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc
Mã số: 430/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 27/04/2018 Tải về
Về việc giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng phục vụ việc xác định Chỉ số CCHC năm 2017
Mã số: 429/SNV-CCHC Công văn Ban hành: 27/04/2018 Tải về
Nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và mẫu Bằng, Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Nam Định"
Mã số: 411/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 20/04/2018 Tải về
Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tặng thưởng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Nam Định"
Mã số: 411/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 20/04/2018 Tải về
Công văn số 148/UBND-VP8 v/v báo cáo kết quả thực hiện NQ 18-NQ/TW và Công văn 1502/BNV-TCBC
Mã số: Công văn Ban hành: 20/04/2018 Tải về
Biểu mẫu 1b,2b đi kèm Công văn số 410/SNV-TCBC&TCPCP ngày 20/4/2018 v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 20/04/2018 Tải về
Công văn số 410/SNV-TCBC&TCPCP ngày 20/4/2018 v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Mã số: 410/NV-TCBC&TCPCP Công văn Ban hành: 20/04/2018 Tải về
Công văn số 410/SNV-TCBC&TCPCP ngày 20/4/2018 v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Mã số: 410/NV-TCBC&TCPCP Công văn Ban hành: 20/04/2018 Tải về
Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Mã số: 22-CT/TW Chỉ thị Ban hành: 23/01/2018 Tải về
Danh sách đủ điều kiện dự thi kèm theo THÔNG BÁO số 01/TB-HĐTNN vv Dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2018
Mã số: Thông báo Ban hành: 29/03/2018 Tải về
THÔNG BÁO Dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2018
Mã số: 01/TB-HĐTNN Thông báo Ban hành: 28/03/2018 Tải về
Đề cương Kế hoạch biên chế 2019 đi kèm HƯỚNG DẪN V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức quản lý hành chính, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của tỉnh năm 2019
Mã số: 322/HD-SNV Đề cương Ban hành: 20/03/2018 Tải về
11 Biểu đi kèm HƯỚNG DẪN V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức quản lý hành chính, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của tỉnh năm 2019
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 21/03/2018 Tải về
HƯỚNG DẪN V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức quản lý hành chính, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của tỉnh năm 2019
Mã số: 322/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 21/03/2018 Tải về
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018
Mã số: 1435/QĐ-SNV Quyết định Ban hành: 07/03/2018 Tải về
Biểu mẫu kèm theo công văn số 245/SNV-XDCQ&CTTN ban hành ngày 26/2/2018
Mã số: BM/245 Công văn Ban hành: 28/02/2018 Tải về
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 178/SNV-CCVC ngày 31/01/2018 về việc báo cáo một số nội dung về công chức, viên chức
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 31/01/2018 Tải về
Quyết định 28/QĐ-BNV đi kèm Công văn số 150/SNV-TCBC ngày 26 tháng 1 năm 2108 vv đăng kí dự thi nâng ngạch công chức năm 2018
Mã số: 28/QĐ-BNV Quyết định Ban hành: 26/01/2018 Tải về