Thứ Ba, 19/3/2019
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

Trích yếu: thông báo thi nâng ngạch chuyên viên chính
Mã số:
Cơ quan ban hành:
Người ký:
Ban hành: 14/06/2018
Thuộc loại: Thông báo
Lĩnh vực: Biên chế - Tiền lương
File đính kèm: TB thi nang ngach 2018.doc Tải về

Văn bản - tài liệu khác

  Trích yếu
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 599/SNV-CCVC ngày 08/6/2018 về việc báo cáo công tác quản lý, sử dụng và tuyển dụng giáo viên, nhân viên các đơn vị
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 08/06/2018 Tải về
Danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 1185/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 07/06/2018 Tải về
Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Nam Định, năm 2018
Mã số: 62/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 05/06/2018 Tải về
Công văn số 587/SNV-TCBC về việc bổ sung hồ sơ thi nâng ngạch Chuyên viên chính 2018
Mã số: 587/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 05/06/2018 Tải về
Thông báo kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Nam Định
Mã số: 92/TB-UBND Thông báo Ban hành: 31/05/2018 Tải về
Thông báo kết quả điểm thi các môn trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên năm 2018
Mã số: 10/TB-HĐTNN Thông báo Ban hành: 01/06/2018 Tải về
Giấy mời bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý
Mã số: 521/GM-SNV Công văn Ban hành: 23/05/2018 Tải về
Về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018; phát động phong trào thi đua năm học 2018-2019
Mã số: 470/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 11/05/2018 Tải về
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Nội vụ
Mã số: 08/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 10/04/2017 Tải về
Thông báo 04/TB-HĐTNN ngày 7/5/2018 vv thi nâng ngạch lên chuyên viên 2018
Mã số: Thông báo Ban hành: 10/05/2018 Tải về
Danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng lên chuyên viên
Mã số: 909/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 04/05/2018 Tải về
Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng lên chuyên viên
Mã số: 908/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 04/05/2018 Tải về
Hướng dẫn về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc
Mã số: 430/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 27/04/2018 Tải về
Về việc giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng phục vụ việc xác định Chỉ số CCHC năm 2017
Mã số: 429/SNV-CCHC Công văn Ban hành: 27/04/2018 Tải về
Nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và mẫu Bằng, Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Nam Định"
Mã số: 411/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 20/04/2018 Tải về
Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tặng thưởng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Nam Định"
Mã số: 411/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 20/04/2018 Tải về
Công văn số 148/UBND-VP8 v/v báo cáo kết quả thực hiện NQ 18-NQ/TW và Công văn 1502/BNV-TCBC
Mã số: Công văn Ban hành: 20/04/2018 Tải về
Biểu mẫu 1b,2b đi kèm Công văn số 410/SNV-TCBC&TCPCP ngày 20/4/2018 v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 20/04/2018 Tải về
Công văn số 410/SNV-TCBC&TCPCP ngày 20/4/2018 v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Mã số: 410/NV-TCBC&TCPCP Công văn Ban hành: 20/04/2018 Tải về
Công văn số 410/SNV-TCBC&TCPCP ngày 20/4/2018 v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Mã số: 410/NV-TCBC&TCPCP Công văn Ban hành: 20/04/2018 Tải về