Thứ Ba, 19/2/2019
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

Trích yếu: Biểu tổng hợp đi kèm Công văn 287/UBND-VP8 về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp giáo dục y tế
Mã số:
Cơ quan ban hành:
Người ký:
Ban hành: 09/07/2018
Thuộc loại: Biểu mẫu
Lĩnh vực: Biên chế - Tiền lương
File đính kèm: KH 2019 (Mạnh Hùng).xls Tải về

Văn bản - tài liệu khác

  Trích yếu
Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng nạch chuyên viên lên chuyên viên chính
Mã số: 08/TB-HĐTNN Thông báo Ban hành: 05/07/2018 Tải về
Biểu 1,2,3,4 đi kèm Công văn 658/SNV-TCBC vv báo cáo số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL năm 2019
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 29/06/2018 Tải về
Công văn số 259/UBND-VP8 ngày 18/62018 vv tham mưu xây dựng báo cáo về số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL năm 2019 và Công văn số 2661/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ
Mã số: 259/UBND-VP8 Công văn Ban hành: 29/06/2018 Tải về
Quyết định công nhận kêt quả thi thăng hạng viên chức lên ngạch chuyên viên năm 2018
Mã số: 1317/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 27/06/2018 Tải về
Quyết định công nhận kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2018
Mã số: 1316/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 27/06/2018 Tải về
lịch thi chuyên viên chính 2018
Mã số: Thông báo Ban hành: 15/06/2018 Tải về
thông báo thi nâng ngạch chuyên viên chính
Mã số: Thông báo Ban hành: 14/06/2018 Tải về
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 599/SNV-CCVC ngày 08/6/2018 về việc báo cáo công tác quản lý, sử dụng và tuyển dụng giáo viên, nhân viên các đơn vị
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 08/06/2018 Tải về
Danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 1185/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 07/06/2018 Tải về
Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Nam Định, năm 2018
Mã số: 62/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 05/06/2018 Tải về
Công văn số 587/SNV-TCBC về việc bổ sung hồ sơ thi nâng ngạch Chuyên viên chính 2018
Mã số: 587/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 05/06/2018 Tải về
Thông báo kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Nam Định
Mã số: 92/TB-UBND Thông báo Ban hành: 31/05/2018 Tải về
Thông báo kết quả điểm thi các môn trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên năm 2018
Mã số: 10/TB-HĐTNN Thông báo Ban hành: 01/06/2018 Tải về
Giấy mời bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý
Mã số: 521/GM-SNV Công văn Ban hành: 23/05/2018 Tải về
Về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018; phát động phong trào thi đua năm học 2018-2019
Mã số: 470/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 11/05/2018 Tải về
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Nội vụ
Mã số: 08/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 10/04/2017 Tải về
Thông báo 04/TB-HĐTNN ngày 7/5/2018 vv thi nâng ngạch lên chuyên viên 2018
Mã số: Thông báo Ban hành: 10/05/2018 Tải về
Danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng lên chuyên viên
Mã số: 909/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 04/05/2018 Tải về
Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng lên chuyên viên
Mã số: 908/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 04/05/2018 Tải về
Hướng dẫn về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc
Mã số: 430/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 27/04/2018 Tải về