Thứ Ba, 19/2/2019
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

Trích yếu: Góp ý dự thảo luật hành chính công
Mã số:
Cơ quan ban hành:
Người ký:
Ban hành: 12/07/2018
Thuộc loại: Luật
Lĩnh vực: Cải cách hành chính
File đính kèm: dự thảo Luật Hành chính công.PDF Tải về

Văn bản - tài liệu khác

  Trích yếu
Biểu tổng hợp đi kèm Công văn 287/UBND-VP8 về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp giáo dục y tế
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 09/07/2018 Tải về
Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng nạch chuyên viên lên chuyên viên chính
Mã số: 08/TB-HĐTNN Thông báo Ban hành: 05/07/2018 Tải về
Biểu 1,2,3,4 đi kèm Công văn 658/SNV-TCBC vv báo cáo số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL năm 2019
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 29/06/2018 Tải về
Công văn số 259/UBND-VP8 ngày 18/62018 vv tham mưu xây dựng báo cáo về số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL năm 2019 và Công văn số 2661/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ
Mã số: 259/UBND-VP8 Công văn Ban hành: 29/06/2018 Tải về
Quyết định công nhận kêt quả thi thăng hạng viên chức lên ngạch chuyên viên năm 2018
Mã số: 1317/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 27/06/2018 Tải về
Quyết định công nhận kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2018
Mã số: 1316/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 27/06/2018 Tải về
lịch thi chuyên viên chính 2018
Mã số: Thông báo Ban hành: 15/06/2018 Tải về
thông báo thi nâng ngạch chuyên viên chính
Mã số: Thông báo Ban hành: 14/06/2018 Tải về
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 599/SNV-CCVC ngày 08/6/2018 về việc báo cáo công tác quản lý, sử dụng và tuyển dụng giáo viên, nhân viên các đơn vị
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 08/06/2018 Tải về
Danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 1185/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 07/06/2018 Tải về
Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Nam Định, năm 2018
Mã số: 62/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 05/06/2018 Tải về
Công văn số 587/SNV-TCBC về việc bổ sung hồ sơ thi nâng ngạch Chuyên viên chính 2018
Mã số: 587/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 05/06/2018 Tải về
Thông báo kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Nam Định
Mã số: 92/TB-UBND Thông báo Ban hành: 31/05/2018 Tải về
Thông báo kết quả điểm thi các môn trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên năm 2018
Mã số: 10/TB-HĐTNN Thông báo Ban hành: 01/06/2018 Tải về
Giấy mời bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý
Mã số: 521/GM-SNV Công văn Ban hành: 23/05/2018 Tải về
Về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018; phát động phong trào thi đua năm học 2018-2019
Mã số: 470/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 11/05/2018 Tải về
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Nội vụ
Mã số: 08/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 10/04/2017 Tải về
Thông báo 04/TB-HĐTNN ngày 7/5/2018 vv thi nâng ngạch lên chuyên viên 2018
Mã số: Thông báo Ban hành: 10/05/2018 Tải về
Danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng lên chuyên viên
Mã số: 909/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 04/05/2018 Tải về
Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng lên chuyên viên
Mã số: 908/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 04/05/2018 Tải về