Thứ Tư, 19/12/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

Trích yếu: Về việc tổng kết công tác thi đua khen thưởng của cụm, khối thi đua năm 2018
Mã số: 1223/SNV-TĐKT
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
Người ký: Đinh Ngọc Hải
Ban hành: 27/11/2018
Thuộc loại: Công văn
Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng
File đính kèm: 1223 TK cụm, khối TĐ.PDF Tải về

Văn bản - tài liệu khác

  Trích yếu
Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019
Mã số: 1140/SNV-TĐKT Hướng dẫn Ban hành: 01/11/2018 Tải về
Quyết định số 2523 của UBND tỉnh về chi trả trợ cấp một lần đối với Công an xã nghỉ theo NĐ số 73/2009/NĐ-CP (đợt 2)
Mã số: Quyết định Ban hành: 07/11/2018 Tải về
Công văn số 1185/SNV-XDCQ&CTTN
Mã số: Công văn Ban hành: 14/11/2018 Tải về
Công văn số 1185/SNV-XDCQ&CTTN và các mẫu biểu kèm theo
Mã số: Công văn Ban hành: 14/11/2018 Tải về
Mẫu 1b,2b,3b,4b đi kèm Công văn 1150/SNV-TCBC&TCPCP vv báo cáo kết quả thực hiện NQ 18-NQ/TW và NQ 19-NQ/TW
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 13/11/2018 Tải về
Công văn số 1150/SNV-TCBC&TCPCP v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW
Mã số: 1150/SNV-TCBC&TCPCP Công văn Ban hành: 08/11/2018 Tải về
Công văn 5415/BNV_CCVC về việc tổ chức thi nâng ngạch chuyen viên cao cấp 2018
Mã số: Công văn Ban hành: 08/11/2018 Tải về
Công văn 1156/SNV-TCBC&TCPCP V/v bổ sung đăng ký dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018
Mã số: 1156/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 08/11/2018 Tải về
Danh sách cơ quan, đơn vị và người dân, tổ chức tham gia trả lời phiếu điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 958/SNV-CCHC Thông báo Ban hành: 13/09/2018 Tải về
Danh sách cơ quan, đơn vị và người dân, tổ chức tham gia trả lời phiếu điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 958/SNV-CCHC Thông báo Ban hành: 13/09/2018 Tải về
Thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị và người dân, tổ chức tham gia trả lời phiếu điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 958/SNV-CCHC Thông báo Ban hành: 13/09/2018 Tải về
Công văn triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018
Mã số: 4056/BNV-CCHC Công văn Ban hành: 21/08/2018 Tải về
Kế hoạch đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính nhà nước tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 891/KH-SNV Kế hoạch Ban hành: 28/08/2018 Tải về
Kế hoạch đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018
Mã số: 3595/KH-BNV Kế hoạch Ban hành: 01/08/2018 Tải về
Pháp điển công tác Lưu trữ
Mã số: Luật Ban hành: 29/01/2018 Tải về
Pháp điển công tác Văn thư
Mã số: Luật Ban hành: 29/01/2018 Tải về
Thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 10/TB-HĐTNN Thông báo Ban hành: 07/08/2018 Tải về
Phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Mã số: 73/BNV-VTLTNN Công văn Ban hành: 08/01/2018 Tải về
Quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng
Mã số: 822/HD-VTLTNN Hướng dẫn Ban hành: 26/08/2015 Tải về
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quán lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ
Mã số: 275/2016/TT-BTC Thông tư Ban hành: 14/11/2016 Tải về