Thứ Bảy, 25/11/2017
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

Trích yếu: Về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017; phát động phong trào thi đua năm học 2017-2018
Mã số: 485/SNV-TĐKT
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ
Người ký: Đinh Ngọc Hải
Ban hành: 11/05/2017
Thuộc loại: Công văn
Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng
File đính kèm: 485 hd tongket GD2016-2017.PDF Tải về

Văn bản - tài liệu khác

  Trích yếu
Bản tin CCHC số 15 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 15 2017 Thông báo Ban hành: 27/04/2017 Tải về
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2017 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ
Mã số: 177/QĐ-BCĐCCHC Quyết định Ban hành: 29/03/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 14 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 14 2017 Thông báo Ban hành: 24/04/2017 Tải về
Quyết định v/v phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức năm 2016
Mã số: 801/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 21/04/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 13 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so13 2017 Thông báo Ban hành: 13/04/2017 Tải về
Biểu mẫu trích ngang thành tích gương điển hình tiên tiến kèm công văn 369/SNV-TĐKT
Mã số: 369/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 07/04/2017 Tải về
Về việc tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến
Mã số: 369/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 07/04/2017 Tải về
Biểu mẫu Kế hoạch biên chế 2018
Mã số: 318/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 12/04/2017 Tải về
Đề cương kế hoạch biên chế 2018
Mã số: 318/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 12/04/2017 Tải về
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL năm 2018
Mã số: 381/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 12/04/2017 Tải về
Thông báo kết quả chấm phúc khảo của kỳ thi công chức tỉnh Nam Định năm 2016
Mã số: 58/TB-UBND Thông báo Ban hành: 10/04/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 12 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so12 2017 Thông báo Ban hành: 06/04/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 11 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 11 2017 Thông báo Ban hành: 30/04/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 10 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so10 2017 Thông báo Ban hành: 23/03/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 09 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so09 2017 Thông báo Ban hành: 16/03/2017 Tải về
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 306/SNV-CBCC báo cáo một số nội dung về công chức, viên chức
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 16/03/2017 Tải về
V/ tham gia ý kiến vào dự thảo bộ chỉ số cải cách hành chính của của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố
Mã số: 295/SNV-CCHC Công văn Ban hành: 14/03/2017 Tải về
Thông báo kết quả thi tuyển và dự kiến những người trúng tuyển công chức tỉnh 2016
Mã số: 39/TB-UBND Công văn Ban hành: 14/03/2017 Tải về
Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ
Mã số: 2027 Quyết định Ban hành: 13/03/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 08 năm 2017
Mã số: Bantin CCHC so 07 2017 Thông báo Ban hành: 09/03/2017 Tải về