Chủ Nhật, 27/5/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

Trích yếu: Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện
Mã số: 1547/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Người ký: Phạm Đình Nghị
Ban hành: 07/07/2017
Thuộc loại: Quyết định
Lĩnh vực: Cải cách hành chính
File đính kèm: 1547_QĐ_UBND.PDF Tải về

Văn bản - tài liệu khác

  Trích yếu
Ban tin CCHC số 25 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 25 2017 Thông báo Ban hành: 06/07/2017 Tải về
Quyết định ban hành Bộ chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
Mã số: 850/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 25/04/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 24 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 24 2017 Thông báo Ban hành: 29/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 23 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 23 2017 Thông báo Ban hành: 22/06/2017 Tải về
V/v phối hợp xây dựng báo cáo thanh tra chính phủ
Mã số: 659/SNV-CCVC Công văn Ban hành: 30/06/2017 Tải về
Biểu mẫu tổng hợp kèm theo Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 21/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 22 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 22 2017 Thông báo Ban hành: 15/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 21 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 21 2017 Thông báo Ban hành: 08/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 20 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 20 2017 Thông báo Ban hành: 01/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 19 năm 2017
Mã số: Bantin CCHC so 19 2017 Thông báo Ban hành: 25/05/2017 Tải về
Về tuyển dụng giáo viên, nhân viên của các đơn vị
Mã số: 577/SNV-CCVC Công văn Ban hành: 05/06/2017 Tải về
Công văn số 2768/BNV-TCBC về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL năm 2018
Mã số: Công văn Ban hành: 07/06/2017 Tải về
Đề án vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp tỉnh Nam Định (Phụ lục 9b,10b,11b để các đơn vị tham khảo) kèm theo CV 581/SNV-TCBC&TCPCP
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 07/06/2017 Tải về
Mẫu Phụ luc 9b, 10b, 11b đi kèm Công văn 581/SNV-TCBC&TCPCP
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 07/06/2017 Tải về
Phụ lục 2 đi kèm Công văn số 581/SNV-TCBC&TCPCP ngày 6/6/2017v/v xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong ĐVSNCL năm 2018
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 07/06/2017 Tải về
Công văn số 581/SNV-TCBC&TCPCP ngày 6/6/2017v/v xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong ĐVSNCL năm 2018
Mã số: 581/SNV-TCBC&TCPCP Công văn Ban hành: 07/06/2017 Tải về
Công văn số 581/SNV-TCBC&TCPCP ngày 6/6/2017v/v xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong ĐVSNCL năm 2018
Mã số: 581/SNV-TCBC&TCPCP Công văn Ban hành: 07/06/2017 Tải về
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 577/SNV-CCVC ngày 05/6/2017 của Sở Nội vụ về tuyển dụng giáo viên, nhân viên của các đơn vị
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 05/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 17 2017
Mã số: BantinCCHC so 17 2017 Thông báo Ban hành: 11/05/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 16 2017
Mã số: BantinCCHC so 16 2017 Thông báo Ban hành: 04/05/2017 Tải về