Chủ Nhật, 27/5/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

Trích yếu: Phụ lục 5 đi kèm Công văn số 705/SNV-TCBCTL ngày 12/7/2017 v/v mô tả công việc và khung năng lực của VTVL theo QĐ 2041/QĐ-BNV
Mã số:
Cơ quan ban hành:
Người ký:
Ban hành: 13/07/2017
Thuộc loại: Biểu mẫu
Lĩnh vực: Biên chế - Tiền lương
File đính kèm: PL5.doc Tải về

Văn bản - tài liệu khác

  Trích yếu
Công văn số 705/SNV-TCBCTL ngày 12/7/2017 v/v mô tả công việc và khung năng lực của VTVL theo QĐ 2041/QĐ-BNV
Mã số: 705/SNV-TCBCTL Công văn Ban hành: 13/07/2017 Tải về
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện
Mã số: 1547/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 07/07/2017 Tải về
Ban tin CCHC số 25 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 25 2017 Thông báo Ban hành: 06/07/2017 Tải về
Quyết định ban hành Bộ chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
Mã số: 850/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 25/04/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 24 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 24 2017 Thông báo Ban hành: 29/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 23 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 23 2017 Thông báo Ban hành: 22/06/2017 Tải về
V/v phối hợp xây dựng báo cáo thanh tra chính phủ
Mã số: 659/SNV-CCVC Công văn Ban hành: 30/06/2017 Tải về
Biểu mẫu tổng hợp kèm theo Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 21/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 22 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 22 2017 Thông báo Ban hành: 15/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 21 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 21 2017 Thông báo Ban hành: 08/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 20 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 20 2017 Thông báo Ban hành: 01/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 19 năm 2017
Mã số: Bantin CCHC so 19 2017 Thông báo Ban hành: 25/05/2017 Tải về
Về tuyển dụng giáo viên, nhân viên của các đơn vị
Mã số: 577/SNV-CCVC Công văn Ban hành: 05/06/2017 Tải về
Công văn số 2768/BNV-TCBC về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL năm 2018
Mã số: Công văn Ban hành: 07/06/2017 Tải về
Đề án vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp tỉnh Nam Định (Phụ lục 9b,10b,11b để các đơn vị tham khảo) kèm theo CV 581/SNV-TCBC&TCPCP
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 07/06/2017 Tải về
Mẫu Phụ luc 9b, 10b, 11b đi kèm Công văn 581/SNV-TCBC&TCPCP
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 07/06/2017 Tải về
Phụ lục 2 đi kèm Công văn số 581/SNV-TCBC&TCPCP ngày 6/6/2017v/v xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong ĐVSNCL năm 2018
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 07/06/2017 Tải về
Công văn số 581/SNV-TCBC&TCPCP ngày 6/6/2017v/v xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong ĐVSNCL năm 2018
Mã số: 581/SNV-TCBC&TCPCP Công văn Ban hành: 07/06/2017 Tải về
Công văn số 581/SNV-TCBC&TCPCP ngày 6/6/2017v/v xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong ĐVSNCL năm 2018
Mã số: 581/SNV-TCBC&TCPCP Công văn Ban hành: 07/06/2017 Tải về
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 577/SNV-CCVC ngày 05/6/2017 của Sở Nội vụ về tuyển dụng giáo viên, nhân viên của các đơn vị
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 05/06/2017 Tải về