Thứ Hai, 23/7/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

Trích yếu: Thông báo lịch làm việc của BCĐ CCHC của Chính phủ tại Nam Định
Mã số: 1008/TB-SNV
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ
Người ký: Vũ Văn Rung
Ban hành: 03/10/2017
Thuộc loại: Thông báo
Lĩnh vực: Cải cách hành chính
File đính kèm: IMG_5336.JPG Tải về

Văn bản - tài liệu khác

  Trích yếu
Bản tin CCHC số 37 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so37 2017 Thông báo Ban hành: 28/09/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 36 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so36 2017 Thông báo Ban hành: 21/09/2017 Tải về
Phu cap chuc vu lanh dao don vi su nghiep khac thuoc so, UBND huyen
Mã số: Công văn Ban hành: 16/06/2006 Tải về
Bản tin CCHC số 35 2017
Mã số: BantinCCHC so35 2017 Thông báo Ban hành: 14/09/2017 Tải về
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2017 tỉnh Nam Định
Mã số: 944/BC-SNV Báo cáo Ban hành: 14/09/2017 Tải về
Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
Mã số: 35/CT-TTg Chỉ thị Ban hành: 07/09/2017 Tải về
Bản tin cải cách hành chính số 34 2017
Mã số: BantinCCHC so 34 2017 Thông báo Ban hành: 07/09/2017 Tải về
Bản tin Cải cách hành chính số 33
Mã số: BantinCCHC so 33 Biểu mẫu Ban hành: 31/08/2017 Tải về
phụ lục 3 kèm theo Hướng Dẫn 910/HD-SNV về tự đánh giá, chấm điểm điểm xác định chỉ số CCHC
Mã số: PL3/910 Biểu mẫu Ban hành: 01/09/2017 Tải về
phụ lục 2 kèm theo Hướng Dẫn 910/HD-SNV về tự đánh giá, chấm điểm điểm xác định chỉ số CCHC
Mã số: PL2/910 Biểu mẫu Ban hành: 01/09/2017 Tải về
phụ lục 1 kèm theo Hướng Dẫn 910/HD-SNV về tự đánh giá, chấm điểm điểm xác định chỉ số CCHC
Mã số: PL/910 Biểu mẫu Ban hành: 01/09/2017 Tải về
Hướng dẫn số 910/HD-SNV ngày 01/9/2017 V/v tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của các sở, ban, Ngành và UBND huyện, Tp trên địa bàn tỉnh
Mã số: 910/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 01/09/2017 Tải về
Công văn số 892/SNV-CCVC về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg bản có dấu
Mã số: 892/SNV-CCVC Công văn Ban hành: 25/08/2017 Tải về
Công văn số 892/SNV-CCVC về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg
Mã số: 892/SNV-CCVC Công văn Ban hành: 25/08/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 32 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 32 2017 Thông báo Ban hành: 24/08/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 31 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 31 2017 Thông báo Ban hành: 17/08/2017 Tải về
Hướng dẫn chi hỗ trợ đối với công chức làm việc theo chế độ chuyên trách trại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
Mã số: 875/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 22/08/2017 Tải về
Triển khai Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2017 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chỉnh phủ
Mã số: 06/VPBCĐCCHC Công văn Ban hành: 10/05/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 30 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 30 2017 Thông báo Ban hành: 10/08/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 29 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 29 2017 Thông báo Ban hành: 03/08/2017 Tải về