Cán bộ - Công chức - Viên chức
Chỉ tiêu giáo viên năm học 2010-2011
nguyễn văn liêm. Gửi ngày : 22/06/2010.
Hỏi :
chỉ tiêu tuyển giáo viên năm 2010-2011 ?
Trả lời :
Việc tuyển giáo viên Tiểu học,THPT, THCS hiện nay UBND tỉnh đã phân cấp cho sở Giáo dục - Đào tạo, phân cấp cho huyện thực hiện. Vì vậy, bạn hãy theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng để biết số lượng, điều kiện cụ thể khi Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm học 2010-2011 của sở Giáo dục - Đào tạo, huyện thông báo khi tổ chức thực hiện (trước khi vào năm học mới).
Bởi Ban Biên tập.
ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN
Xin hãy điền đầy những yêu cầu ở form sau. Chúng tôi chỉ trả lời những câu hỏi được nhập bằng tiếng Việt đầy đủ.
Họ và tên : *  
Tổ chức :
Email : *
Lĩnh vực :
Câu hỏi : * (Tối đa 1500 ký tự)
Mã bảo vệ : *