Xây dựng chính quyền
Bằng chuyên môn để tính lương chức danh cán bộ văn phòng đảng ủy
Nguyễn Minh Tam. ubnd xã. Gửi ngày : 22/07/2010.
Hỏi :
tôi là cán bộ văn phòng thống kê làm công tác văn phòng đảng ủy xã theo nghi jđịnh 92 của chính phủ, thì cần có bằng chuyên môn nào để tính lương? hiện tôi có bằng trung cấp lý luận chính trị tốt nghiệp năm 2009 do trường chính trị trường chinh cấp và bằng trung cấp quản lý kinh tế do trường năm ninh ninh nam định cấp tốt nghiệp năm 2002 vậy cho tôi hỏi 2 bằng trên có dùng để tính là bằng chuyên môn để tính lương chức danh cán bộ văn phòng đảng ủy theo nghị định 92 không? Xin cảm ơn!
Trả lời :
Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh Quy định số lượng, chức danh đối với cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Nam Định. Căn cứ QĐ số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn để áp dụng với công chức Văn phòng thống kê làm công tác thống kê và công tác văn phòng Đảng ủy cần có trình độ chuyên môn từ Trung cấp là Trung cấp Văn thư - Lưu trữ, Trung cấp Hành chính, Trung cấp Luật trở lên. Riêng xã loại 2 có số dân dưới 8000 người và xã loại 1 có chức danh công chức Văn phòng - thống kê làm công tác phó chỉ huy quân sự cần có bằng Trung cấp Quân sự trở lên. Nếu đã là cán bộ, công chức trong định biên của Nghị định 92/2009/NĐ-CP thì được chuyển xếp lương theo quy định. Nếu chưa là công chức thì phải thông qua thi tuyển công chức cấp xã theo Quyết định 89/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh.
Bởi Trần Giang Hiên. Phó phòng XDCQ
ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN
Xin hãy điền đầy những yêu cầu ở form sau. Chúng tôi chỉ trả lời những câu hỏi được nhập bằng tiếng Việt đầy đủ.
Họ và tên : *  
Tổ chức :
Email : *
Lĩnh vực :
Câu hỏi : * (Tối đa 1500 ký tự)
Mã bảo vệ : *