Ngày 26/02/2014, được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị hướng dẫn và triển khai thực hiện bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Ngày 25/12/2012, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2013 
Ngày 28/3/2013, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2013. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Nhà nước tỉnh chủ trì hội nghị.
Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 9-5-2011 và Thông báo số 110/TB-UBND ngày 19-7-2011 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian lập thủ tục đầu tư nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, Sở Xây dựng đã thành lập BCĐ cải cách hành chính, tiến hành kiểm tra, rà soát, lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, sắp xếp lại các TTHC theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, đồng thời tích cực triển khai thực hiện cải cách TTHC trên cả 4 nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức, đổi mới cán bộ, cải cách hành chính.
Ngày 25-5-2012, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8-11-2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Văn Tất Thu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Lương Bằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Xuân Đức, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và 229 xã, phường, thị trấn; lãnh đạo cơ quan văn phòng thuộc hệ thống các cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Một trong những hướng đi trọng tâm của công cuộc cải cách hành chính 10 năm tới là làm rõ chức năng của Chính phủ, các bộ, chính quyền các tỉnh, chấm dứt chuyện địa phương thấy việc khó thì dồn lên Trung ương và ngược lại.
Ngày 13 tháng 8, tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện 10 năm chương trình tổng thể cải cách hành chính (2001 - 2010) và bàn phương hướng xây dựng chương trình CCHC giai đoạn 2010 -2020.
Tỉnh Nam định tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với 12 điểm cầu truyền hình trong tỉnh để công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính. Qua rà soát 1.376 TTHC, các đơn vị trong tỉnh kiến nghị giữ nguyên 510 thủ tục, kiến nghị đơn giản hóa 866 thủ tục đạt tỷ lệ 63%.
Trang1234
GỬI MAIL CHO BẠN BÈ
Xin hãy nhập đầy đủ những thông tin ở form sau.
Người gửi :
Email người gửi :
Người nhận :
Email người nhận :
Nội dung :