$0Trong thời gian này, Phật giáo nhiều tỉnh thành đã và đang triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ PL.2558 – đây là sự kiện quan trong của Tăng Ni, Phật tử cả nước.$0
Ngày 26/02/2014, được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị hướng dẫn và triển khai thực hiện bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Ngày 30 tháng 5 năm 2013, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đã tiến hành đánh giá kết quả đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định”.
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn: nữ giáo viên nghỉ chế độ ở độ tuổi nào là phù hợp nhất ?
55 tuổi
> 55 tuổi
< 55 tuổi
Ý kiến khác