Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/06/2008 của Bộ Nội vụ
15:54' 30/6/2008
Hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với CBCC-VC đã có thông báo nghỉ hưu

Thông tư 03/2008/TT-BNV

TÌM KIẾM BÀI VIẾT
Từ khoá :  Tùy chọn : Tìm theo :
Chuyên mục : Đăng ngày : Đến ngày :
    
GỬI MAIL CHO BẠN BÈ
Xin hãy nhập đầy đủ những thông tin ở form sau.
Người gửi :
Email người gửi :
Người nhận :
Email người nhận :
Nội dung :