Thực hiện “Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức” của Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước.
15:54' 22/9/2010
Xây dựng bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu là một trong những việc quan trọng của công tác lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức. Nó quyết định “thời gian sống của tài liệu”, làm căn cứ quan trọng cho công tác xác định giá trị tài liệu được chính xác, đảm bảo tính thống nhất, giúp cho các cơ quan, tổ chức bảo quản được hồ sơ, tài liệu được chặt chẽ, khoa học

      Ngày 04 tháng 8 năm 2010 Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước ban hành văn bản số 163/QĐ- VTLTNN Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức; trong đó quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, thời hạn bảo quản, các nhóm hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến cũng như cách sử dụng Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu phổ biến. Trên cơ sở những quy định này, các cơ quan, tổ chức đơn vị triển khai nghiên cứu, thực hiện và xây dựng Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu mẫu của cơ quan, đơn vị mình.

    Sự ra đời của văn bản này có một ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao giá trị của tài liệu lưu trữ; đồng thời củng cố và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý về công tác lưu trữ, đưa công tác lưu trữ vào nề nếp, khoa học, thống nhất và hoạt động có hiệu quả

    Ngày 17 tháng 8 năm 2010, Sở Nội vụ Nam Định ban hành Công văn số: 866/SNV-VTLT hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, thực hiện Quy định này.

    CV 866 về thời hạn bảo quan tài liệu.doc

    Chi tiết Quyết định 163:


Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

TÌM KIẾM BÀI VIẾT
Từ khoá :  Tùy chọn : Tìm theo :
Chuyên mục : Đăng ngày : Đến ngày :
    
GỬI MAIL CHO BẠN BÈ
Xin hãy nhập đầy đủ những thông tin ở form sau.
Người gửi :
Email người gửi :
Người nhận :
Email người nhận :
Nội dung :