Hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2011
14:32' 8/4/2011

Thực hiện Công văn số 15/VTLT-NVĐP ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Cục –Văn thư lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2011 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 16 tháng 3 năm 2011 Sở Nội vụ Nam Định đã ban hành công văn số: 273/CCVTLT- SNV về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ năm 2011Nhiệm vụ của công tác Văn thư, Lưu năm 2011 tập trung vào những vấn đề chính như: Công tác tổ chức cán bộ; thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; Công tác đào tạo, kiểm tra và việc đầu tư kinh phí cho hoạt động văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt các đơn vị cần tập trung khắc phục tình trạng tài liệu bó gói tích đống, quan tâm hơn nữa đến công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo đúng quy định; Có kế hoạch sắp xếp, chỉnh lý và xác định giá trị tài liệu; Đầu tư kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho việc bảo quản và lưu trữ tài liệu, Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động văn thư, lưu trữ

 

 

TÌM KIẾM BÀI VIẾT
Từ khoá :  Tùy chọn : Tìm theo :
Chuyên mục : Đăng ngày : Đến ngày :
    
GỬI MAIL CHO BẠN BÈ
Xin hãy nhập đầy đủ những thông tin ở form sau.
Người gửi :
Email người gửi :
Người nhận :
Email người nhận :
Nội dung :