Bổ nhiệm ông Phạm Hữu Thắng giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ
16:46' 27/8/2008


Ngày 14/4/2007 Giám đốc Sở Nội v đã có Quyết định số 1841/QĐ-SNV Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hữu Thắng Phó trưởng phòng Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 1/4/20085 Ông Phạm Hữu Thắng được hưởng phụ cấp chức vụ Phó trưởng phòng, hệ số 0,3
TÌM KIẾM BÀI VIẾT
Từ khoá :  Tùy chọn : Tìm theo :
Chuyên mục : Đăng ngày : Đến ngày :
    
GỬI MAIL CHO BẠN BÈ
Xin hãy nhập đầy đủ những thông tin ở form sau.
Người gửi :
Email người gửi :
Người nhận :
Email người nhận :
Nội dung :