Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo viên của các Trung tâm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2012-2013
16:39' 8/8/2012


Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh.  Sở Nội vụ thông báo việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2012-2013 của các đơn vị trong tỉnh như sau:
- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
- Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng chỉ tiêu tuyển của toàn tỉnh là 538, phân bổ cho các đơn vị: Hải Hậu (91), Trực Ninh (45), Ý Yên (48), Vụ Bản (37), Xuân Trường (61), Nghĩa Hưng (25), Nam Trực (41), Giao Thủy (65), Tp Nam Định (27), Sở Giáo dục và đào tạo (98)

Chi tiết xem tại Thông báo tuyển dụng: số 823/TB-SNV
Chi tiết số lượng, chủng loại giáo viên tuyển dụng năm học 2012-2013
TÌM KIẾM BÀI VIẾT
Từ khoá :  Tùy chọn : Tìm theo :
Chuyên mục : Đăng ngày : Đến ngày :
    
GỬI MAIL CHO BẠN BÈ
Xin hãy nhập đầy đủ những thông tin ở form sau.
Người gửi :
Email người gửi :
Người nhận :
Email người nhận :
Nội dung :