TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV... 67/KH-UBND Kế hoạch 08/10/2014  
Thống nhất một số nội dung trong tuyển dụng giáo viên năm học 2014-2015 931/SNV-CBCC Công văn 27/08/2014  
Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2014-2015 807/TB-SNV Thông báo 01/08/2014  
Công văn số 296/UBND-VP8 ngày 30/7/2014 Về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2014 - 2015 và chi tiết số lượng, chủng loại giáo viên tuyển dụng năm học 2014-2015 296/UBND-VP8 Công văn 30/07/2014  
Đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 700/SNV-TCBCTL Công văn 09/07/2014  
Biểu mẫu tổng hợp phụ cấp lương đối với cán bộ công chức, viên chức Biểu mẫu 14/07/2014  
đề cương báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Biểu mẫu 14/07/2014  
Mẫu danh sách giáo viên mầm non Biểu mẫu 02/03/2006  
Mẫu đơn dự tuyển giáo viên mầm non hợp đồng Biểu mẫu 02/03/2006  
Hướng dẫn tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định 629/HD-SNV Hướng dẫn 02/03/2006  
Danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu vinh dự "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" 47/TTr-UBND Công văn 26/05/2014  
Hướng dẫn khen thưởng thành tích năm học 2013-2014. 476/SNV-TĐKT Hướng dẫn 14/05/2014  
Hướng dẫn thi nâng ngạch lên CVC, CVCC năm 2014 488/SNV-TCBCTL Công văn 16/05/2014  
CV của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch lên CVC, CVCC năm 2014 956/BNV-CCVC Công văn 24/03/2014  
Mẫu danh sách thống kê những người là công chức hiện có tại cơ quan Biểu mẫu 02/04/2014  
xác định công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập 338/SNV-CBCC Công văn 02/04/2014  
Mẫu báo cáo danh sách và tiền lương công chức từ cấp huyện trở lên Biểu mẫu 01/04/2014  
báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức 333/SNV-CBCC Công văn 01/04/2014  
Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp. 185/HD- SNV Hướng dẫn 26/02/2014  
Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014 101/QĐ-BNV Quyết định 11/02/2014