TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Mẫu báo cáo kết quả xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tổ chức có sai phạm về tài chính , ngân sách năm 2014 Biểu mẫu 11/02/2015  
Hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2014 1428/SNV-TCBCTL Hướng dẫn 31/01/2015  
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 1253/QĐ-SNV Quyết định 19/12/2014  
Công văn số 5211/BNV-CCVC đánh giá nội dung quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập 5211/BNV-CCVC Công văn 04/12/2014  
Mẫu báo cáo công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức viên chức đơn vị sự nghiệp Biểu mẫu 18/12/2014  
Mẫu tổng hợp viên chức Biểu mẫu 11/12/2014  
Mẫu tổng hợp công chức Biểu mẫu 11/12/2014  
Mẫu phiếu đánh giá viên chức Biểu mẫu 11/12/2014  
Mẫu phiếu đánh giá công chức Biểu mẫu 11/12/2014  
Phụ lục III Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập Biểu mẫu 05/12/2014  
Phụ lục II Mẫu kê khai tài sản, thu nhập Biểu mẫu 05/12/2014  
Huớng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 1296/SNV-VP Hướng dẫn 03/12/2014  
Thông báo triệu tập công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2014 (Đợt 7) 88/TB-HĐTNN Thông báo 17/11/2014  
Văn bản bổ sung, đính chính Danh hiệu Vinh dự nhà nước "BMVNAH" Biểu mẫu 11/11/2014  
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014 1172/HD-SNV Hướng dẫn 30/11/2014  
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV... 67/KH-UBND Kế hoạch 08/10/2014  
Thống nhất một số nội dung trong tuyển dụng giáo viên năm học 2014-2015 931/SNV-CBCC Công văn 27/08/2014  
Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2014-2015 807/TB-SNV Thông báo 01/08/2014  
Công văn số 296/UBND-VP8 ngày 30/7/2014 Về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2014 - 2015 và chi tiết số lượng, chủng loại giáo viên tuyển dụng năm học 2014-2015 296/UBND-VP8 Công văn 30/07/2014  
Đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 700/SNV-TCBCTL Công văn 09/07/2014