TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2014 1428/SNV-TCBCTL Hướng dẫn 31/01/2015  
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 1253/QĐ-SNV Quyết định 19/12/2014  
Công văn số 5211/BNV-CCVC đánh giá nội dung quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập 5211/BNV-CCVC Công văn 04/12/2014  
Mẫu báo cáo công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức viên chức đơn vị sự nghiệp Biểu mẫu 18/12/2014  
Mẫu tổng hợp viên chức Biểu mẫu 11/12/2014  
Mẫu tổng hợp công chức Biểu mẫu 11/12/2014  
Mẫu phiếu đánh giá viên chức Biểu mẫu 11/12/2014  
Mẫu phiếu đánh giá công chức Biểu mẫu 11/12/2014  
Phụ lục III Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập Biểu mẫu 05/12/2014  
Phụ lục II Mẫu kê khai tài sản, thu nhập Biểu mẫu 05/12/2014  
Huớng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 1296/SNV-VP Hướng dẫn 03/12/2014  
Thông báo triệu tập công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2014 (Đợt 7) 88/TB-HĐTNN Thông báo 17/11/2014  
Văn bản bổ sung, đính chính Danh hiệu Vinh dự nhà nước "BMVNAH" Biểu mẫu 11/11/2014  
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014 1172/HD-SNV Hướng dẫn 30/11/2014  
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV... 67/KH-UBND Kế hoạch 08/10/2014  
Thống nhất một số nội dung trong tuyển dụng giáo viên năm học 2014-2015 931/SNV-CBCC Công văn 27/08/2014  
Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2014-2015 807/TB-SNV Thông báo 01/08/2014  
Công văn số 296/UBND-VP8 ngày 30/7/2014 Về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2014 - 2015 và chi tiết số lượng, chủng loại giáo viên tuyển dụng năm học 2014-2015 296/UBND-VP8 Công văn 30/07/2014  
Đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 700/SNV-TCBCTL Công văn 09/07/2014  
Biểu mẫu tổng hợp phụ cấp lương đối với cán bộ công chức, viên chức Biểu mẫu 14/07/2014