Bộ Nội vụ tổ chức Đoàn giám sát về công tác Cải cách hành chính tỉnh Nam Định

Ngày 28/02/2019, Đoàn giám sát của Bộ Nội vụ do đồng chí Hoàng Ngọc Anh, Vụ phó vụ Cải cách hành chính làm trưởng đoàn và các thành viên là chuyên viên Vụ Cải cách hành chính, đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về làm việc với Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC tỉnh Nam Định năm 2018.

Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Triệu Đức Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Lưu Văn Sơn, Giám đốc Bưu điện tỉnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc hai cơ quan và Lãnh đạo, chuyên viên phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ và phòng chuyên môn của Bưu điện tỉnh. 
Thực hiện kế hoạch của Bộ Nội vụ về điều tra xã hội học để xác định chỉ số CCHC 2018, Sở Nội vụ đã triển khai thực hiện và cung cấp danh sách đúng và đủ đối tượng điều tra hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và điều tra xã hội học về Bộ Nội vụ; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bưu điện tỉnh trong quá trình triển khai điều tra xã hội học. Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên, tổ chức thực hiện việc phát và thu phiếu đúng quy định về đối tượng, nội dung và thời gian, cụ thể: Đợt 1 điều tra 480 phiếu lấy ý kiến của người dân và tổ chức về sự hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và đợt 2 điều tra 243 phiếu lấy ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo UBND các huyện về công tác quản lý, điều hành. Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện việc giám sát, phúc tra trên 20% số phiếu đã điều tra đảm bảo tính khách quan và chính xác trong việc thực hiện điều tra của Bưu điện tỉnh Nam Định. 

Thực hiện các văn bản, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Nam Định đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng hướng dẫn và báo cáo Bộ Nội vụ kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2018 tỉnh Nam Định về Bộ Nội vụ đúng thời gian quy định.

Đoàn giám sát của Bộ Nội vụ đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định theo chương trình, kế hoạch, có sự phân công trách nhiệm thực hiện đối với từng cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ và được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đúng đối tượng, nội dung các cuộc điều tra xã hội học và thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh Nam Định về Bộ Nội vụ đúng thời gian quy định./.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác