Hội nghị phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh ( PCI) và chỉ số CCHC năm 2018 (Par Index) tỉnh Nam Định năm 2018.

Trực tiếp dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, các đồng chí thủ trưởng  đơn vị: Ban Quản lý các KCN; Cục Thuế tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; các đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thành phố Nam Định.

Sau khi nghe báo cáo phân tích, kiểm điểm của đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ về công tác tự chấm điểm xác định chỉ số CCHC tỉnh Nam Định năm 2018 và đồng chí Giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu tư về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, báo cáo giải trình của các đơn vị có liên quan; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã  thẳng thắn phân tích, chỉ ra các khuyết điểm, tồn tại hạn chế của tỉnh, của các sở ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác thực hiện các nhiệm vụ về cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và công tác tự chấm điểm xác định chỉ số CCHC tỉnh Nam Định.  Xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng lĩnh vực trong năm 2018 còn chưa hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh Nam Định về  nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

  

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng phân tích, đánh giá kết quả xếp loại chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2018 trên cơ sở Bộ chỉ số đánh giá CCHC được UBND tỉnh ban hành. Đồng chí chủ tịch đã yêu cầu Sở Nội vụ - cơ quan tham mưu, thường trực giúp UBND tỉnh hướng dẫn, triển khai, đôn đốc và kiểm tra công tác Cải cách hành chính lấy ý kiến của các sở ngành liên quan điều chỉnh bộ chỉ số đánh giá CCHC của các đơn vị theo hướng chi tiết, sát với thực tiễn công tác và phản ánh được thực chất hơn công tác Cải cách hành chính tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị và gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan đơn vị để tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính. Theo đó  kết quả của việc thực hiện các chỉ số này là thang đo, tiêu chí để đánh giá bình xét thi đua của các đơn vị./.

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác