Sở Nội vụ triển khai tập huấn sử dụng phần mềm chấm điểm cải cách hành chính cho các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại các lớp tập huấn, cán bộ, công chức được hướng dẫn về những nội dung cơ bản của Bộ chỉ số cải cách hành chính; thực hành cài đặt và sử dụng Phần mềm chấm điểm CCHC của tỉnh (công tác nhập dữ liệu, tài liệu kiểm chứng vào Phần mềm; thực hiện giải trình liên quan đến các tiêu chí, tiêu chí thành phần; thực hành tự chấm điểm và thẩm định kết quả tự chấm điểm của các cơ quan, đơn vị).

(ông Nguyễn Quốc Hoàn - Tp CCHC, Sở Nội vụ truyền đạt nội dung tập huấn tại UBND huyện Trực Ninh)

Theo chương trình của Dự án, tổng số có 12 lớp tập huấn, bao gồm 10 lớp cho 226 xã, phường, thị trấn; 01 lớp cho UBND cấp huyện; 01 lớp cho các sở, ban, ngành.

Việc sử dụng phần mềm chấm điểm CCHC trên địa bàn tỉnh Nam Định góp phần đảm bảo công tác chấm điểm được nhanh chóng, chính xác, minh bạch và rõ ràng, qua đó khắc phục những tồn tại, hạn chế của việc chấm điểm thủ công như dễ gây nhầm lẫn về số liệu, tốn kém về thời gian, tài liệu in ấn, chi phí đi lại, đặc biệt là đối với các đơn vị ở xa trung tâm…

(Cán bộ chuyên môn hướng dẫn sử dụng Phần mềm tại UBND huyện Giao Thủy)

Dự kiến, công tác tập huấn sử dụng phần mềm chấm điểm CCHC tỉnh Nam Định sẽ được hoàn thành trong nửa đầu tháng 12/2020, phục vụ kịp thời cho công tác đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã năm 2020; đặc biệt đây cũng là năm đầu tiên Nam Định triển khai tổ chức đánh giá, xác định chỉ số CCHC đối với UBND cấp xã về công tác CCHC./.

                                                                                                                         Văn phòng

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất