Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính 2019

Tham gia lớp tập huấn là lãnh đạo phụ trách bộ phận một cửa, chuyên viên làm công tác cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo phòng nội vụ các huyện, thành phố.

 Đồng chí Trần Thị Thuý Hiền -  Phó Giám Đốc Sở Nội vụ

 Sau khi đồng chí Trần Thị Thuý Hiền, phó giám đốc sở Nội vụ phát biểu khai mạc, hội nghị đã triển khai các nội dung quan trọng của công tác cải cách hành chính năm 2019: tuyên truyền phổ biển các văn bản Quy phạm pháp luật về CCHC của Trung ương và của tỉnh; hướng dẫn xây dựng kế hoạch, báo cáo hàng năm và giai đoạn về cải cách hành chính; hướng dẫn tổng hợp thống kê và báo cáo giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

 Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ

 Đồng chí Nguyễn Phúc Sơn - Trưởng phòng KSTTHC UBND tỉnh 

 Đồng chí Nguyễn Mạnh Khuyến - Trưởng phòng CNTT sở TT&TT

Tại hội nghị, các học viên đã sôi nổi tham gia thảo luận, hỏi – đáp mọi thắc mắc về các vấn liên quan đến công tác chấm điểm chỉ số cải cách hành chính, hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, giải quyết các TTHC liên thông, ứng dụng chữ ký số,….để khắc phục hạn chế, mang lại hiệu quả tốt hơn trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác