Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9000:2015 tại 40 xã, phường, thị trấn tỉnh Nam Định

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Khôi, phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo và chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Tổ tư vấn ISO của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo UBND 09 huyện và thành phố, lãnh đạo,cán bộ văn phòng và cán bộ phụ trách kế toán của 40 xã, phường, thị trấn.

Hội nghị giúp đại biểu, cán bộ, công chức tham dự nắm được các nội dung cơ bản, những điểm mới về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, về việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản 2015 và tổ chức ký kết hợp đồng triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 giữa Sở KHCN và đại diện của 40 xã, phường, thị trấn.

        Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã được xem là khâu đột phá, bước đổi mới trong thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh, là cơ sở để từng bước chuẩn hóa việc giải quyết công việc, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

Trong những năm qua, theo lộ trình và kế hoạch Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã triển khai áp dụng tại 55 cơ quan, trong đó: 100% các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh thuộc đối tượng bắt buộc như: Văn phòng UBND tỉnh và 16 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 10 UBND huyện, thành phố, các Chi cục thuộc các cơ quan chuyên môn của tỉnh; ngoài ra, có các cơ quan thuộc đối tượng khuyến khích thực hiện như: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh và 13 xã, phường, thị trấn. Hoạt động này đã mang lại kết quả đáng kể, góp phần làm thay đổi suy nghĩ, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá của người dân về việc cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính của chính quyền cấp cơ sở, tạo môi trường giao tiếp thân thiện, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp với cơ quan hành chính Nhà nước. Mô hình này cần được tiếp tục nhân rộng để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước .          

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác