Thứ Hai, 24/7/2017
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

: 799 kết quả

  Trích yếu
Giấy mời dự hội nghị Tập huấn " Thực hiện việc mô tả vị trí việc làm và xây dựng khung năng lực của vị trí việc làm theo danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại QĐ 2041/QĐ-BNV
Mã số: 24/GM-SNV Công văn Ban hành: 20/07/2017 Tải về
Công văn số 705/SNV-TCBCTL ngày 12/7/2017 v/v mô tả công việc và khung năng lực của VTVL theo QĐ 2041/QĐ-BNV
Mã số: 705/SNV-TCBCTL Công văn Ban hành: 13/07/2017 Tải về
Phụ lục 5 đi kèm Công văn số 705/SNV-TCBCTL ngày 12/7/2017 v/v mô tả công việc và khung năng lực của VTVL theo QĐ 2041/QĐ-BNV
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 13/07/2017 Tải về
Phụ lục 6 Công văn số 705/SNV-TCBCTL ngày 12/7/2017 v/v mô tả công việc và khung năng lực của VTVL theo QĐ 2041/QĐ-BNV
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 13/07/2017 Tải về
Phụ lục 3 Công văn số 705/SNV-TCBCTL ngày 12/7/2017 v/v mô tả công việc và khung năng lực của VTVL theo QĐ 2041/QĐ-BNV
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 13/07/2017 Tải về
Nghị quyết về việc Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Nam Định
Mã số: 43/2017/NQ-HĐND Nghị Quyết Ban hành: 10/07/2017 Tải về
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện
Mã số: 1547/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 07/07/2017 Tải về
Ban tin CCHC số 25 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 25 2017 Thông báo Ban hành: 06/07/2017 Tải về
V/v phối hợp xây dựng báo cáo thanh tra chính phủ
Mã số: 659/SNV-CCVC Công văn Ban hành: 30/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 24 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 24 2017 Thông báo Ban hành: 29/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 23 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 23 2017 Thông báo Ban hành: 22/06/2017 Tải về
Biểu mẫu tổng hợp kèm theo Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 21/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 22 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 22 2017 Thông báo Ban hành: 15/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 21 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 21 2017 Thông báo Ban hành: 08/06/2017 Tải về
Công văn số 581/SNV-TCBC&TCPCP ngày 6/6/2017v/v xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong ĐVSNCL năm 2018
Mã số: 581/SNV-TCBC&TCPCP Công văn Ban hành: 07/06/2017 Tải về
Công văn số 581/SNV-TCBC&TCPCP ngày 6/6/2017v/v xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong ĐVSNCL năm 2018
Mã số: 581/SNV-TCBC&TCPCP Công văn Ban hành: 07/06/2017 Tải về
Phụ lục 2 đi kèm Công văn số 581/SNV-TCBC&TCPCP ngày 6/6/2017v/v xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong ĐVSNCL năm 2018
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 07/06/2017 Tải về
Mẫu Phụ luc 9b, 10b, 11b đi kèm Công văn 581/SNV-TCBC&TCPCP
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 07/06/2017 Tải về
Đề án vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp tỉnh Nam Định (Phụ lục 9b,10b,11b để các đơn vị tham khảo) kèm theo CV 581/SNV-TCBC&TCPCP
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 07/06/2017 Tải về
Công văn số 2768/BNV-TCBC về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL năm 2018
Mã số: Công văn Ban hành: 07/06/2017 Tải về
Về tuyển dụng giáo viên, nhân viên của các đơn vị
Mã số: 577/SNV-CCVC Công văn Ban hành: 05/06/2017 Tải về
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 577/SNV-CCVC ngày 05/6/2017 của Sở Nội vụ về tuyển dụng giáo viên, nhân viên của các đơn vị
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 05/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 20 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 20 2017 Thông báo Ban hành: 01/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 19 năm 2017
Mã số: Bantin CCHC so 19 2017 Thông báo Ban hành: 25/05/2017 Tải về
Công văn số 515/SNV-TCBC ngày 23/5/2017 về việc thi nâng ngạch công chức, lên ngạch chuyên viên, thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017
Mã số: 515/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 23/05/2017 Tải về
Biểu danh sách đăng kí kèm theo Công văn số 515/SNV-TCBC ngày 23/5/2017 về việc thi nâng ngạch công chức, lên ngạch chuyên viên, thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 23/05/2017 Tải về
Quyết định 1642/QĐ-BNV ngày 23/6/2016 vv ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chứ năm 2016
Mã số: 1642/QĐ-BNV Quyết định Ban hành: 23/05/2017 Tải về
Quyết định 3962/QĐ-BNV ngày 13/11/2016 về kế hoạch thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong ĐVSNCL
Mã số: Quyết định Ban hành: 23/05/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 18 2017
Mã số: BantinCCHC so17 2017 Thông báo Ban hành: 18/05/2017 Tải về
Về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017; phát động phong trào thi đua năm học 2017-2018
Mã số: 485/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 11/05/2017 Tải về