Thứ Hai, 23/7/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

: 911 kết quả

  Trích yếu
QĐ của UBND tỉnh về những trường hợp hưởng chế độ nghỉ theo NĐ 26/2015-NĐ-CP của Chính phủ
Mã số: Quyết định Ban hành: 23/07/2018 Tải về
Góp ý dự thảo luật hành chính công
Mã số: Luật Ban hành: 12/07/2018 Tải về
Biểu tổng hợp đi kèm Công văn 287/UBND-VP8 về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp giáo dục y tế
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 09/07/2018 Tải về
Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng nạch chuyên viên lên chuyên viên chính
Mã số: 08/TB-HĐTNN Thông báo Ban hành: 05/07/2018 Tải về
Công văn số 259/UBND-VP8 ngày 18/62018 vv tham mưu xây dựng báo cáo về số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL năm 2019 và Công văn số 2661/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ
Mã số: 259/UBND-VP8 Công văn Ban hành: 29/06/2018 Tải về
Biểu 1,2,3,4 đi kèm Công văn 658/SNV-TCBC vv báo cáo số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL năm 2019
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 29/06/2018 Tải về
Quyết định công nhận kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2018
Mã số: 1316/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 27/06/2018 Tải về
Quyết định công nhận kêt quả thi thăng hạng viên chức lên ngạch chuyên viên năm 2018
Mã số: 1317/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 27/06/2018 Tải về
lịch thi chuyên viên chính 2018
Mã số: Thông báo Ban hành: 15/06/2018 Tải về
thông báo thi nâng ngạch chuyên viên chính
Mã số: Thông báo Ban hành: 14/06/2018 Tải về
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 599/SNV-CCVC ngày 08/6/2018 về việc báo cáo công tác quản lý, sử dụng và tuyển dụng giáo viên, nhân viên các đơn vị
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 08/06/2018 Tải về
Danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 1185/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 07/06/2018 Tải về
Công văn số 587/SNV-TCBC về việc bổ sung hồ sơ thi nâng ngạch Chuyên viên chính 2018
Mã số: 587/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 05/06/2018 Tải về
Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Nam Định, năm 2018
Mã số: 62/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 05/06/2018 Tải về
Thông báo kết quả điểm thi các môn trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên năm 2018
Mã số: 10/TB-HĐTNN Thông báo Ban hành: 01/06/2018 Tải về
Thông báo kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Nam Định
Mã số: 92/TB-UBND Thông báo Ban hành: 31/05/2018 Tải về
Giấy mời bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý
Mã số: 521/GM-SNV Công văn Ban hành: 23/05/2018 Tải về
Về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018; phát động phong trào thi đua năm học 2018-2019
Mã số: 470/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 11/05/2018 Tải về
Thông báo 04/TB-HĐTNN ngày 7/5/2018 vv thi nâng ngạch lên chuyên viên 2018
Mã số: Thông báo Ban hành: 10/05/2018 Tải về
Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng lên chuyên viên
Mã số: 908/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 04/05/2018 Tải về
Danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng lên chuyên viên
Mã số: 909/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 04/05/2018 Tải về
Về việc giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng phục vụ việc xác định Chỉ số CCHC năm 2017
Mã số: 429/SNV-CCHC Công văn Ban hành: 27/04/2018 Tải về
Hướng dẫn về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc
Mã số: 430/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 27/04/2018 Tải về
Công văn số 410/SNV-TCBC&TCPCP ngày 20/4/2018 v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Mã số: 410/NV-TCBC&TCPCP Công văn Ban hành: 20/04/2018 Tải về
Công văn số 410/SNV-TCBC&TCPCP ngày 20/4/2018 v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Mã số: 410/NV-TCBC&TCPCP Công văn Ban hành: 20/04/2018 Tải về
Biểu mẫu 1b,2b đi kèm Công văn số 410/SNV-TCBC&TCPCP ngày 20/4/2018 v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 20/04/2018 Tải về
Công văn số 148/UBND-VP8 v/v báo cáo kết quả thực hiện NQ 18-NQ/TW và Công văn 1502/BNV-TCBC
Mã số: Công văn Ban hành: 20/04/2018 Tải về
Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tặng thưởng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Nam Định"
Mã số: 411/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 20/04/2018 Tải về
Nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và mẫu Bằng, Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Nam Định"
Mã số: 411/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 20/04/2018 Tải về
Danh sách đủ điều kiện dự thi kèm theo THÔNG BÁO số 01/TB-HĐTNN vv Dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2018
Mã số: Thông báo Ban hành: 29/03/2018 Tải về