Thứ Bảy, 22/9/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

: 934 kết quả

  Trích yếu
Thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị và người dân, tổ chức tham gia trả lời phiếu điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 958/SNV-CCHC Thông báo Ban hành: 13/09/2018 Tải về
Danh sách cơ quan, đơn vị và người dân, tổ chức tham gia trả lời phiếu điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 958/SNV-CCHC Thông báo Ban hành: 13/09/2018 Tải về
Danh sách cơ quan, đơn vị và người dân, tổ chức tham gia trả lời phiếu điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 958/SNV-CCHC Thông báo Ban hành: 13/09/2018 Tải về
Kế hoạch đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính nhà nước tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 891/KH-SNV Kế hoạch Ban hành: 28/08/2018 Tải về
Công văn triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018
Mã số: 4056/BNV-CCHC Công văn Ban hành: 21/08/2018 Tải về
Thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 10/TB-HĐTNN Thông báo Ban hành: 07/08/2018 Tải về
Thông báo kết luận thanh tra đối với sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Nam Định
Mã số: 788/TB-SNV Thông báo Ban hành: 06/08/2018 Tải về
Kế hoạch đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018
Mã số: 3595/KH-BNV Kế hoạch Ban hành: 01/08/2018 Tải về
Đánh giá kết quả thực hiện Luật Lưu trữ từ năm 2012 đến năm 2017
Mã số: Báo cáo Ban hành: 30/07/2018 Tải về
QĐ của UBND tỉnh về những trường hợp hưởng chế độ nghỉ theo NĐ 26/2015-NĐ-CP của Chính phủ
Mã số: Quyết định Ban hành: 23/07/2018 Tải về
Góp ý dự thảo luật hành chính công
Mã số: Luật Ban hành: 12/07/2018 Tải về
Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Mã số: Quyết định Ban hành: 12/07/2018 Tải về
Biểu tổng hợp đi kèm Công văn 287/UBND-VP8 về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp giáo dục y tế
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 09/07/2018 Tải về
Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng nạch chuyên viên lên chuyên viên chính
Mã số: 08/TB-HĐTNN Thông báo Ban hành: 05/07/2018 Tải về
Công văn số 259/UBND-VP8 ngày 18/62018 vv tham mưu xây dựng báo cáo về số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL năm 2019 và Công văn số 2661/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ
Mã số: 259/UBND-VP8 Công văn Ban hành: 29/06/2018 Tải về
Biểu 1,2,3,4 đi kèm Công văn 658/SNV-TCBC vv báo cáo số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL năm 2019
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 29/06/2018 Tải về
Quyết định công nhận kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2018
Mã số: 1316/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 27/06/2018 Tải về
Quyết định công nhận kêt quả thi thăng hạng viên chức lên ngạch chuyên viên năm 2018
Mã số: 1317/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 27/06/2018 Tải về
lịch thi chuyên viên chính 2018
Mã số: Thông báo Ban hành: 15/06/2018 Tải về
thông báo thi nâng ngạch chuyên viên chính
Mã số: Thông báo Ban hành: 14/06/2018 Tải về
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 599/SNV-CCVC ngày 08/6/2018 về việc báo cáo công tác quản lý, sử dụng và tuyển dụng giáo viên, nhân viên các đơn vị
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 08/06/2018 Tải về
Danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 1185/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 07/06/2018 Tải về
Công văn số 587/SNV-TCBC về việc bổ sung hồ sơ thi nâng ngạch Chuyên viên chính 2018
Mã số: 587/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 05/06/2018 Tải về
Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Nam Định, năm 2018
Mã số: 62/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 05/06/2018 Tải về
Thông báo kết quả điểm thi các môn trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên năm 2018
Mã số: 10/TB-HĐTNN Thông báo Ban hành: 01/06/2018 Tải về
Thông báo kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Nam Định
Mã số: 92/TB-UBND Thông báo Ban hành: 31/05/2018 Tải về
Giấy mời bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý
Mã số: 521/GM-SNV Công văn Ban hành: 23/05/2018 Tải về
Về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018; phát động phong trào thi đua năm học 2018-2019
Mã số: 470/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 11/05/2018 Tải về
Thông báo 04/TB-HĐTNN ngày 7/5/2018 vv thi nâng ngạch lên chuyên viên 2018
Mã số: Thông báo Ban hành: 10/05/2018 Tải về
Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng lên chuyên viên
Mã số: 908/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 04/05/2018 Tải về