Thứ Bảy, 25/11/2017
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

: 844 kết quả

  Trích yếu
V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2017
Mã số: 1179/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 23/11/2017 Tải về
Về việc Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của cụm, khối thi đua năm 2017
Mã số: 1116/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 03/11/2017 Tải về
Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018
Mã số: 1110/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 03/11/2017 Tải về
Công văn sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU
Mã số: 1109/SNV-CCVC Công văn Ban hành: 02/11/2017 Tải về
Biểu mẫu kèm theo Công văn sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 02/11/2017 Tải về
Kế hoạch điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc qia năm 2017
Mã số: 1094/KH-SNV Kế hoạch Ban hành: 31/10/2017 Tải về
Báo cáo số liệu theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP và nghị định 26/NĐ-CP về tinh giảm biên chế
Mã số: 1082/SNV-TCBCTCPCP Công văn Ban hành: 26/10/2017 Tải về
Biểu mẫu đi kèm Công văn 1082/SNV-TCBCTCPCP ngày 26/10/2017 vv báo cáo số liệu theo NĐ 46/2015 và NĐ 26/2015
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 26/10/2017 Tải về
Văn bản sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban tổ chức Tỉnh ủy
Mã số: 717-CV/BTCTU Công văn Ban hành: 25/10/2017 Tải về
Công văn số 5470/BNV-TCBC v/v triển khai Kết luận số 17-KL/BCT về tinh giản biên chế đi kèm CV 1055/SNV-TCBC&TCPCP
Mã số: 5470/BNV-TCBC Công văn Ban hành: 20/10/2017 Tải về
Công văn số 559/UBND-VP8 ngày 13/10/2017 v/v triền khai Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở miền Nam
Mã số: Công văn Ban hành: 13/10/2017 Tải về
Kế hoạch số 1015/KH-SNV ngày 5/10/2017 vv kiểm tra công tác quản lý TCBM, Biên chế viên chức ngành GD ĐT 2017
Mã số: 1015/KH-SNV Kế hoạch Ban hành: 09/10/2017 Tải về
Đề cương đi kèm Kế hoạch số 1015/KH-SNV ngày 5/10/2017 vv kiểm tra công tác quản lý TCBM, Biên chế viên chức ngành GD ĐT 2017
Mã số: Đề cương Ban hành: 09/10/2017 Tải về
Biểu mẫu đi kèm Kế hoạch số 1015/KH-SNV ngày 5/10/2017 vv kiểm tra công tác quản lý TCBM, Biên chế viên chức ngành GD ĐT 2017
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 09/10/2017 Tải về
Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ , chính sách đối với TNXP cơ sở miền Nam
Mã số: Nghị định Ban hành: 06/10/2017 Tải về
Thông báo lịch làm việc của BCĐ CCHC của Chính phủ tại Nam Định
Mã số: 1008/TB-SNV Thông báo Ban hành: 03/10/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 37 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so37 2017 Thông báo Ban hành: 28/09/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 36 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so36 2017 Thông báo Ban hành: 21/09/2017 Tải về
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2017 tỉnh Nam Định
Mã số: 944/BC-SNV Báo cáo Ban hành: 14/09/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 35 2017
Mã số: BantinCCHC so35 2017 Thông báo Ban hành: 14/09/2017 Tải về
Bản tin cải cách hành chính số 34 2017
Mã số: BantinCCHC so 34 2017 Thông báo Ban hành: 07/09/2017 Tải về
Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
Mã số: 35/CT-TTg Chỉ thị Ban hành: 07/09/2017 Tải về
Hướng dẫn số 910/HD-SNV ngày 01/9/2017 V/v tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của các sở, ban, Ngành và UBND huyện, Tp trên địa bàn tỉnh
Mã số: 910/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 01/09/2017 Tải về
phụ lục 1 kèm theo Hướng Dẫn 910/HD-SNV về tự đánh giá, chấm điểm điểm xác định chỉ số CCHC
Mã số: PL/910 Biểu mẫu Ban hành: 01/09/2017 Tải về
phụ lục 2 kèm theo Hướng Dẫn 910/HD-SNV về tự đánh giá, chấm điểm điểm xác định chỉ số CCHC
Mã số: PL2/910 Biểu mẫu Ban hành: 01/09/2017 Tải về
phụ lục 3 kèm theo Hướng Dẫn 910/HD-SNV về tự đánh giá, chấm điểm điểm xác định chỉ số CCHC
Mã số: PL3/910 Biểu mẫu Ban hành: 01/09/2017 Tải về
Bản tin Cải cách hành chính số 33
Mã số: BantinCCHC so 33 Biểu mẫu Ban hành: 31/08/2017 Tải về
Công văn số 892/SNV-CCVC về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg
Mã số: 892/SNV-CCVC Công văn Ban hành: 25/08/2017 Tải về
Công văn số 892/SNV-CCVC về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg bản có dấu
Mã số: 892/SNV-CCVC Công văn Ban hành: 25/08/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 32 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 32 2017 Thông báo Ban hành: 24/08/2017 Tải về