Thứ Ba, 22/1/2019
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

: 974 kết quả

  Trích yếu
V/v bổ sung số liệu đề án thực hiện kế hoạch 73/KH-UBND của UBND tỉnh
Mã số: 42/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 14/01/2019 Tải về
Quyết định Ban hành Bộ chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
Mã số: 71/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 11/01/2019 Tải về
Danh sách tham gia trả lời phiếu điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2018
Mã số: Thông báo Ban hành: 09/01/2019 Tải về
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019
Mã số: 1529/QĐ-SNV Quyết định Ban hành: 08/01/2019 Tải về
Thông báo lịch tiếp công dân của sở Nội vụ năm 2019
Mã số: 13/TB-SNV Thông báo Ban hành: 05/01/2019 Tải về
Cung cấp danh sách tham gia điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 04/SNV-CCHC Công văn Ban hành: 03/01/2019 Tải về
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
Mã số: 1364/KH-SNV Kế hoạch Ban hành: 28/12/2018 Tải về
Triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2018
Mã số: 6038/BNV-CCHC Công văn Ban hành: 28/12/2018 Tải về
Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019
Mã số: 118/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 28/12/2018 Tải về
Triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Mã số: 6308/BNV-CCHC Công văn Ban hành: 27/12/2018 Tải về
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mã số: 2678/QĐ-BNV Quyết định Ban hành: 25/12/2018 Tải về
Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật tố cáo năm 2018
Mã số: Thông báo Ban hành: 25/12/2018 Tải về
Công văn số 1292/SNV-VTLT v/v thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018
Mã số: 1292/SNV-CCVTLT Công văn Ban hành: 20/12/2018 Tải về
Văn bản 603/UBND- VP8 ngày 30/11/2018 v/v phân bổ chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn do lập thành tích sx năm 2018
Mã số: 603/UBND-VP8 Công văn Ban hành: 20/12/2018 Tải về
Biểu mẫu 01 và 03 kèm theo công văn 1292 ngày 14/12/2018 về thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ
Mã số: BM/1292 Công văn Ban hành: 19/12/2018 Tải về
Biểu mẫu 02 và 04 kèm theo công văn 1292/SNV - CCVTLT ngày 14/12/2018 về báo cáo thống kê văn thư lưu trữ
Mã số: BM- 1292 Công văn Ban hành: 19/12/2018 Tải về
Biểu mẫu 05 kèm theo công văn số 1292/SNV-CCVTLT ngày 14/12/2018 v/v thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ
Mã số: BM- 1292 Công văn Ban hành: 19/12/2018 Tải về
Biểu mẫu kèm theo công văn số 1268/SNV-XDCQ ngày 07/12/2018 về Kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước
Mã số: BM/1268 Công văn Ban hành: 11/12/2018 Tải về
Biểu mẫu kèm theo công văn 1268/SNV-XDCQ ngày 07/12/2018 V/v cán bộ, công chức đăng kí đi học sau đại học năm 2019
Mã số: BM/1268 Biểu mẫu Ban hành: 11/12/2018 Tải về
Biểu mẫu kèm theo công văn số 1268/SNV-XDCQ ngày 07/12/2018 V/v Công chức, viên chức chưa đăng kí học chương trình QLNN chuyên viên chính
Mã số: BM/1268 Biểu mẫu Ban hành: 11/12/2018 Tải về
Văn bản số 1268/SNV-XDCQ V/v xây dựng báo cáo kết quả ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Mã số: 1268/SNV-XDCQ Công văn Ban hành: 11/12/2018 Tải về
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2018 tỉnh Nam Định
Mã số: 301/BC-UBND Báo cáo Ban hành: 10/12/2018 Tải về
Quyết định Phê duyệt Đề án Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mã số: 2636/QĐ-BNV Quyết định Ban hành: 10/12/2018 Tải về
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 1257/SNV-CCVC
Mã số: 1257/SNV-CCVC Biểu mẫu Ban hành: 10/12/2018 Tải về
Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
Mã số: Thông tư Ban hành: 03/12/2018 Tải về
V/v tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai, minh bạch tài sản và thu nhập năm 2018 ( các hội và phòng nội vụ các huyện, tp)
Mã số: 1249/SNV-TTr Công văn Ban hành: 03/12/2018 Tải về
Kế hoạch kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
Mã số: 1231/KH-SNV Kế hoạch Ban hành: 29/11/2018 Tải về
Phụ lục II kèm theo Kế hoạch số 1231/KH-SNV ngày 28/11/2018 v/v kê khai, công khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2018
Mã số: PLII Biểu mẫu Ban hành: 29/11/2018 Tải về
Phụ lụ III kèm theo kế hoạch 1231/KH-SNV ngày 28/11/2018 v/v kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
Mã số: PLIII Biểu mẫu Ban hành: 29/11/2018 Tải về
Nghị định 161/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Mã số: 161/2018NĐ-CP Nghị định Ban hành: 29/11/2018 Tải về