Thứ Sáu, 28/4/2017
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

: 763 kết quả

  Trích yếu
Bản tin CCHC số 11 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 11 2017 Thông báo Ban hành: 30/04/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 14 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 14 2017 Thông báo Ban hành: 24/04/2017 Tải về
Quyết định v/v phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức năm 2016
Mã số: 801/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 21/04/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 13 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so13 2017 Thông báo Ban hành: 13/04/2017 Tải về
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL năm 2018
Mã số: 381/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 12/04/2017 Tải về
Đề cương kế hoạch biên chế 2018
Mã số: 318/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 12/04/2017 Tải về
Biểu mẫu Kế hoạch biên chế 2018
Mã số: 318/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 12/04/2017 Tải về
Thông báo kết quả chấm phúc khảo của kỳ thi công chức tỉnh Nam Định năm 2016
Mã số: 58/TB-UBND Thông báo Ban hành: 10/04/2017 Tải về
Về việc tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến
Mã số: 369/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 07/04/2017 Tải về
Biểu mẫu trích ngang thành tích gương điển hình tiên tiến kèm công văn 369/SNV-TĐKT
Mã số: 369/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 07/04/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 12 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so12 2017 Thông báo Ban hành: 06/04/2017 Tải về
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2017 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ
Mã số: 177/QĐ-BCĐCCHC Quyết định Ban hành: 29/03/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 10 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so10 2017 Thông báo Ban hành: 23/03/2017 Tải về
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 306/SNV-CBCC báo cáo một số nội dung về công chức, viên chức
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 16/03/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 09 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so09 2017 Thông báo Ban hành: 16/03/2017 Tải về
Thông báo kết quả thi tuyển và dự kiến những người trúng tuyển công chức tỉnh 2016
Mã số: 39/TB-UBND Công văn Ban hành: 14/03/2017 Tải về
V/ tham gia ý kiến vào dự thảo bộ chỉ số cải cách hành chính của của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố
Mã số: 295/SNV-CCHC Công văn Ban hành: 14/03/2017 Tải về
Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ
Mã số: 2027 Quyết định Ban hành: 13/03/2017 Tải về
Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 70 năm truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân
Mã số: ĐCTT Công văn Ban hành: 10/03/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 08 năm 2017
Mã số: Bantin CCHC so 07 2017 Thông báo Ban hành: 09/03/2017 Tải về
Công văn số 259/SNV-TCBCTL về việc tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính lên Chuyên viên chính 2016-2017
Mã số: 259/SNVTCBCTL Công văn Ban hành: 03/03/2017 Tải về
Công văn số 823/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính lên Chuyên viên chính 2016-2017
Mã số: 823/BNV-CCVC Công văn Ban hành: 03/03/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 07 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 07 2017 Thông báo Ban hành: 02/03/2017 Tải về
Về việc báo cáo công tác CCHC và Chỉ số CCHC
Mã số: 250/SNV-CCHC Công văn Ban hành: 01/03/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 06 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so06 2017 Thông báo Ban hành: 23/02/2017 Tải về
Thông báo lịch kiểm tra công tác CCHC năm 2017
Mã số: 222/TB-SNV Thông báo Ban hành: 22/02/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 05 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so05 2017 Thông báo Ban hành: 16/02/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 04 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 042017 Thông báo Ban hành: 09/02/2017 Tải về
V/v thống kê đội ngũ cán bộ, công chức xã 2017
Mã số: 174/SNV-XDCQ Công văn Ban hành: 09/02/2017 Tải về
Biểu mẫu kèm theo công văn 174/SNV- XDCQ ngày 09/2/2017 về thống kê cán bộ công chức cấp xã
Mã số: BM/174 Công văn Ban hành: 09/02/2017 Tải về