Bạn có những thắc mắc cần giải đáp xin hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhấtGửi câu hỏi

05/02/2020 10:55

công chức xã

Khi triển khai NĐ 34 của Chính phủ theo Quyết định của UBND tỉnh, địa phương tôi có nhiều xã có số cán bộ, công chức dôi dư thì giải quyết thế nào, thời điểm thực hiện chế độ đối với họ, nhất là số phó trưởng công an.

09/01/2020 10:23

Biên chế công chức xã.

Hiện nay xã tôi là xã loại 3; có 2 công chức đảm nhiệm chức danh Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường. Căn cứ Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Nam Định; sẽ chỉ còn một công chức đảm nhiệm. Cho tôi hỏi hướng giải quyết sẽ như thế nào?.

04/07/2019 20:30

Chế độ cán bộ thôn

Tôi đang làm phó thôn kiêm công an viên, xin cho hỏi chế độ của chúng tôi hiện nay có thay đổi như thế nào?

04/07/2019 20:21

Chế độ cán bộ xã

Tôi là cán bộ xã đang hưởng chế độ theo Quyết định 130, tôi nghe nói Chính phủ đã có chính sách mới đối với đối tượng như chúng tôi; xin hỏi cụ thể như thế nào? Đề nghị cho chúng tôi rõ.

1