Chủ Nhật, 27/5/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

Hội nghị tập huấn một số văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng và luật ban hành văn bản QPPL năm 2015

 Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2017, Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 và Kế hoạch công tác  phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 của Sở đã được xây dựng. Ngày 19/4/2018, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn một số văn bản quy định về công tác phòng, chống tham nhũng và Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp động cơ quan Sở.    

QLNN về Văn thư Lưu trữ

Tỉnh Nam Định tiếp nhận hồ sơ cán bộ đi B từ Trung tâm lưu trữ Quốc gia

Thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Luật lưu trữ 2011, nhằm tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ; đặc biệt để giúp cho các cá nhân các tỉnh, thành có cơ sở thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 69 Hôm nay: 968 Tháng hiện tại: 29338 Tổng lượt truy cập: 4073144