Thứ Bảy, 17/11/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2017
1/12/2017 14:41' Gửi bài này In bài này

Lớp thứ nhất dành cho các đối tượng là các đồng chí lãnh đạo UBND và cán bộ làm công tác Thi đua Khen thưởng của các xã, phường, thị trấn thuộc 03 huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh; lớp thứ hai dành cho các đối tượng là Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng và công chức làm công tác thi đua khen thưởng của các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng phòng Nội vụ, phòng Giáo dục & Đào tạo các huyện thành phố; Lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các cơ quan đơn vị Trung ương, các trường Đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp thuộc các khối thi đua của tỉnh; các Hội đặc thù của tỉnh. Giảng viên chính của các lớp tập huấn là đồng chí Đỗ Thanh Hải, Chuyên viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Vụ địa phương), Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương. Tới dự và chỉ đạo các lớp tập huấn có đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh.

Trong chương trình tập huấn, các đại biểu được giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP. Cụ thể là về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc khen thưởng; hình thức, nội dung và trách nhiệm trong tổ chức thi đua; tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định, trao tặng; thủ tục, hồ sơ xét danh hiệu thi đua và khen thưởng; quyền của cá nhân và tập thể; tước và phục hồi danh hiệu; điều khoản thi hành. Đồng thời giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác xét duyệt hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Thông qua lớp tập huấn, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm được những quy định hiện hành của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ; từ đó có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bế mạc lớp tập huấn, đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Thi đua Khen thưởng đề nghị các đại biểu căn cứ vào tình hình thực tiễn và những nội dung của hội nghị tập huấn, triển khai công tác thi đua, khen thưởng theo hướng chuyên nghiệp hoá, vận dụng tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở địa phương, cơ quan đơn vị mình đạt hiệu quả cao nhất, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh trong thời gian tới./.

(Ban Thi đua khen thưởng)