Chủ Nhật, 27/5/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định
Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp ký kết giao ước thi đua năm 2017
13/3/2017 10:0' Gửi bài này In bài này

Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp gồm 9 đơn vị: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở KH và ĐT, Sở Tài chính, Sở KH và CN, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2016 do UBND tỉnh phát động, Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp đã xây dựng nội dung thi đua chung, đề ra các nội dung và chỉ tiêu giao ước thi đua cụ thể gắn với các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước, đã bám sát tình hình thực tiễn, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều biện pháp, giải pháp, giải quyết các vấn đề liên quan tới nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như: việc chấp hành chính sách pháp luật; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; cải cách hành chính; ứng dụng khoa học công nghệ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xúc tiến và thu hút đầu tư; thu, chi ngân sách; xây dựng NTM... Việc tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước với những hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thiết thực hiệu quả đã tạo sự chuyển biến tích cực, sự đồng thuận cao trong các cơ quan, đơn vị trong Khối, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Kết quả thi đua năm 2016 toàn Khối có 2 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 2 đơn vị được tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của Chủ tịch UBND tỉnh, 5 đơn vị được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2016, các cơ quan trong Khối tham mưu, tổng hợp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và kế hoạch, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng. Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng bộ, chi bộ trong Khối. Hoàn thành tốt công tác quản lý Nhà nước về ngành và lĩnh vực được giao. Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ Đảng; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức. Kịp thời phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, kinh nghiệm tốt; gắn kết chặt chẽ công tác thi đua, khen thưởng với công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đơn vị cho cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả thi đua của Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các đơn vị trong Khối phát huy các kết quả đã đạt được, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, các chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh đề ra, cụ thể hóa thành nhiệm vụ của đơn vị mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc đẩy nhanh tiến độ tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị. Tiếp tục quan tâm công tác thi đua - khen thưởng, thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của khối cũng như của từng đơn vị trong Khối, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh và tạo bước đột phá về kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 tỉnh ta đạt tiêu chí Tỉnh NTM; xây dựng, phát triển Thành phố Nam Định từng bước hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2017./.

(Theo Báo Nam ĐỊnh)

Bài cùng chuyên mục