Chủ Nhật, 27/5/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định
Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật ký giao ước thi đua năm 2017
13/3/2017 10:0' Gửi bài này In bài này

Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật bao gồm các sở: Xây dựng, Công thương, GTVT, TN và MT, NN và PTNT, TT và TT, Ban quản lý các KCN tỉnh. Thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, năm 2016 các thành viên trong Khối thi đua đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Với những kết quả đạt được, tập thể Sở Công thương được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Sở GTVT, Sở TT và TT được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh; ba đơn vị được UBND tỉnh tặng Bằng khen là các sở: Xây dựng, TN và MT, NN và PTNT.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2017, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị tích cực đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định. Tập trung phối hợp với các địa phương hoàn thành kế hoạch năm 2017; góp phần hoàn thành chương trình xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng khen thưởng bảo đảm đúng thành tích, đúng đối tượng. Thực hiện dân chủ trong bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, kịp thời phát hiện điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua nhằm tạo sự lan toả đến từng đơn vị trong Khối. Các hoạt động thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành trong Khối phải luôn bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đi vào cuộc sống.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND nhấn mạnh: Trong kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh luôn có sự đóng góp quan trọng của các sở, ban, ngành trong Khối tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế kỹ thuật. Các sở, ban, ngành đã tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo đà đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt gần 7%, thu ngân sách đạt hơn 3.000 tỷ đồng năm 2016. Năm 2017, thực hiện các mục tiêu do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra, các sở, ban, ngành trong Khối thi đua cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, giúp các huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Giao Thủy, Xuân Trường sớm về đích huyện NTM. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý các sở, ban, ngành trong Khối cần đổi mới mạnh mẽ hơn lề lối, tác phong làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương theo đúng tinh thần Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 11 của UBND tỉnh. Trong công tác thi đua, yêu cầu các sở, ban, ngành bám sát vào các tiêu chí thực hiện nhiệm vụ được giao, không để quá hạn công việc; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ quan, các tổ chức đoàn thể vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, quản lý Nhà nước về kinh tế kỹ thuật, góp phần tích cực đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững hơn./.

(Theo Báo Nam Định)

Bài cùng chuyên mục