Chủ Nhật, 27/5/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định
Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2017
13/3/2017 10:0' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể.

Năm 2016 phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đã tổ chức nhiều phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phong trào thi đua trên các lĩnh vực đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có sự ổn định và phát triển; 20/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm GRDP trong tỉnh tăng 7%, cao nhất trong các năm kể từ 2011. Giá trị xuất khẩu đạt trên 1,1 tỷ đô la Mỹ. Thu ngân sách gần 3.500 tỷ đồng, đạt 112% dự toán. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 16 bậc. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM thu được kết quả tích cực; đến hết năm 2016, toàn tỉnh có thêm 40 xã, thị trấn đạt tiêu chí NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn xây dựng NTM lên 152 xã. GD và ĐT giữ vững thành tích 22 năm liên tục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước. “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giảm còn 3,91%. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, đời sống nhân dân được giữ vững… Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Năm 2016, toàn tỉnh có 292 bà mẹ được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; 1 cá nhân tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; 15 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 13 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; 91 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc…

Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017 hoạt động thiết thực, hiệu quả, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cần phát huy những kết quả đạt được, chung sức, chung lòng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo ra những chuyển biến rõ nét, động viên kịp thời sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ và các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017, tạo đà cho việc hoàn thành các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của phong trào thi đua, công tác khen thưởng và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016 của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2016, các phong trào thi đua yêu nước đã tạo được sức lan tỏa lớn trên nhiều lĩnh vực, tiêu biểu như: Phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM; Thi đua lao động, sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả; Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM và văn minh đô thị… Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng tạo động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí đề nghị năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát động sâu rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: Quyết tâm phấn đấu đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, nhằm tạo nền tảng tiền đề cho sự phát triển đột phá về kinh tế. Tập trung cải cách hành chính, thu hút đầu tư. Tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng, phát triển Thành phố Nam Định. Phấn đấu năm 2017 có thêm từ 31 xã và 2 huyện trở lên đạt tiêu chí NTM... Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua cần chú ý đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo cơ bản cho công tác khen thưởng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT và TT, Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định và các cơ quan thông tin, truyền thông phải thường xuyên làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền đối với các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho công tác thi đua thực sự trở thành nguồn cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng để tham mưu có hiệu quả cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác thi đua - khen thưởng.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề: “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua vì một Nam Định hội nhập, phát triển nhanh và bền vững”. Đồng thời đề nghị ngay sau lễ phát động, các địa phương, đơn vị lựa chọn nội dung sát với thực tế, nhiệm vụ của đơn vị mình để phát động thi đua. Thực hiện tốt việc tổ chức các phong trào thi đua đi đôi với biểu dương, khen thưởng kịp thời, từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến, làm cho phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự là động lực cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và toàn dân nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2017 và những năm tiếp theo. Phấn đấu xây dựng quê hương Nam Định ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động, Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

Kết thúc hội nghị, trưởng các Khối Thi đua của tỉnh đã ký giao ước thi đua năm 2017./.

(Theo Báo Nam Định)