Thứ Hai, 23/7/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định
Thông báo về việc tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định năm 2016
28/11/2016 10:16' Gửi bài này In bài này

Thông báo tuyển dụng

Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2016

Danh mục các ngành, lĩnh vực thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định