Thứ Bảy, 17/11/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định
Sở Nội vụ Nam Định tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
4/9/2015 15:3' Gửi bài này In bài này

Cách đây 70 năm, Bộ Nội vụ được thành lập. Trải qua năm tháng xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Tổ chức nhà nước luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới của cả nước và của tỉnh. Trong đó, điển hình là phối hợp với các ngành liên quan tham mưu với chính quyền các cấp triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính từng bước hiện đại; bộ máy tổ chức tiếp tục kiện toàn, sắp xếp hợp lý hơn theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tình hình tôn giáo trên địa bàn ổn định; công tác thi đua kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu và công tác… Ghi nhận những thành tích đạt được, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tặng thưởng nhiều Huân chương, Cờ Thi đua, Bằng khen cho tập thể, cá nhân ngành Tổ chức nhà nước. Đặc biệt, dịp này, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Nội vụ tỉnh Nam Định.

 Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bùi Đức Long- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được của ngành Tổ chức nhà nước thời gian qua. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng chí đề nghị thời gian tới, ngành Tổ chức nhà nước tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Bộ Nội vụ và của tỉnh chủ động tham mưu, kịp thời đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thiện các quy định trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, phù hợp với điều kiện của địa phương. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước, các lĩnh vực liên quan đến công dân và tổ chức để nâng cao chỉ số năng lực quản trị hành chính công của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nội dung của đề án cải cách chế độ công vụ công chức, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, viên chức, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân, đảm bảo các hoạt động  tôn giáo diễn ra bình thường  theo quy định  của pháp luật, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đổi mới công tác Thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, chú trọng bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ IV. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh chỉnh lý tài liệu, xác định giá trị tài liệu lưu trữ theo đúng quy định.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Đức Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Nội vụ. Nhân dịp này; Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 02 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 05 cá nhân, Giám đốc Sở Nội vụ tặng Giấy khen cho 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi