Thứ Bảy, 17/11/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định
Thành phố Nam Định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
4/8/2015 10:5' Gửi bài này In bài này

Qua đó đã xây dựng hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Hằng năm, UBND thành phố đều xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước, tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời theo quy định văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Trung ương và của tỉnh ban hành. UBND thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp thực hiện công tác kiểm tra văn bản và thẩm định các văn bản QPPL của UBND thành phố bảo đảm đúng trình tự xây dựng, chất lượng theo đúng quy định. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL hằng năm được triển khai, thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Từ năm 2014 đến nay, Phòng Tư pháp thành phố đã tiến hành kiểm tra gần 4.000 văn bản; qua kiểm tra đã đề nghị UBND các phường, xã xử lý 16 văn bản góp phần nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước ở địa phương. Bên cạnh đó, UBND thành phố tập trung cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ tháng 3-2014, các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp của thành phố đã tiến hành xây dựng đề án vị trí việc làm theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị; đồng thời triển khai nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, công chức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Công tác tuyển dụng và bố trí công chức, viên chức đã được tuyển dụng theo đúng quy định của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp. Công tác bổ nhiệm, khen thưởng và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và phân cấp của UBND tỉnh. Cùng với việc tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, hằng năm, UBND thành phố đều thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức nhằm ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, quan liêu, thiếu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết công việc. UBND thành phố cũng tiếp tục duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, thành phố đã đảm bảo phủ kín quy trình ISO cho các thủ tục hành chính của 12 phòng, ban chuyên môn.

Bên cạnh việc củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, UBND thành phố từng bước trang bị cơ sở vật chất của các trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” từ thành phố đến các phường, xã. Đến nay, cả 25 phường, xã của thành phố đều có trung tâm giao dịch hành chính theo cơ chế “một cửa”; mỗi trung tâm có từ 2 đến 4 cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, các cán bộ, công chức đều tận tình hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời về thủ tục hành chính; chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện trình tự, hồ sơ đầy đủ, rõ ràng, chính xác; cấp giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu, hẹn ngày trả kết quả; tiến hành thu phí, lệ phí đúng quy định, do đó đã nhận được sự đồng tình của người dân và doanh nghiệp. Tại trụ sở UBND thành phố đã bố trí Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” phục vụ cho việc tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa. Mọi thủ tục, quy định về mức lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch. Từ năm 2007, UBND thành phố đã trang bị hệ thống xếp hàng và hướng dẫn thủ tục hành chính ở các lĩnh vực qua màn hình cảm ứng điện tử, đồng thời đầu tư phần mềm theo dõi, cập nhật kết quả trên mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” hoạt động. Hiện nay Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” thành phố đang thực hiện 15 thủ tục của 7 phòng, ban; thực hiện việc nhận, trả kết quả vào cả ngày nghỉ trên các lĩnh vực tư pháp, đất đai, xây dựng hầu hết các đơn vị đã mở được hệ thống sổ sách theo dõi, cập nhật công việc hằng ngày. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” thành phố đã tiếp nhận và xử lý 5.959 thủ tục hành chính, đã giải quyết 5.640 thủ tục. Để đáp ứng việc hiện đại hóa nền hành chính, thành phố đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, 100% các phòng, ban chuyên môn, đơn vị, các phường, xã đã có kết nối mạng internet, sử dụng wifi; các thông tin được cập nhật và khai thác kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. UBND thành phố cũng đã đưa các thủ tục hành chính, lịch công tác, giấy mời họp lên trang điện tử của thành phố để người dân và các đơn vị theo dõi, thực hiện; hằng quý, Thường trực UBND và lãnh đạo các phòng, ban liên quan tổ chức đối thoại trực tuyến để giải đáp, trả lời câu hỏi của người dân.

Để nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, UBND thành phố tiếp tục triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 2-3-2012 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015…, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính. Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính gắn với việc thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tổ chức các lớp tập huấn về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” thành phố và 25 phường, xã; có cơ chế hỗ trợ kinh phí trách nhiệm cho cán bộ trực giải quyết thủ tục theo cơ chế “một cửa”. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục theo cơ chế “một cửa” từ thành phố đến phường, xã. Thực hiện tốt cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của nhân dân theo Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14-2-2008 của Chính phủ trên trang điện tử và trực tiếp tại Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa”. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức với Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” thành phố./.

Chú thích ảnh: Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tại Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” Thành phố Nam Định.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng ( Báo Nam Định)