Thứ Bảy, 17/11/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định
 • Hội thảo sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Nam Định

  Chiều ngày 29 tháng 5 năm 2015, tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định đã tổ chức hội thảo sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Nam Định.

 • Giao nhiệm vụ Phó Trưởng ban thường trực Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình trọng điểm

 • Bổ nhiệm Phó Giám đốc sở Tư pháp

 • Bổ nhiệm Phó giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư

 • Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 • Bổ nhiệm Giám đốc sở Y tế

 • Chương trình phối hợp triển khai các hoạt động về công tác thanh niên giai đoạn 2011-2020

   Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Sở Nội vụ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tỉnh Nam Định đã thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp triển khai các hoạt động về công tác thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 - 2020

 • Tổng kết thực hiện Nghị định 107/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  Sau gần 8 năm thực hiện Nghị định  số 107/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp và tình hình thực tế ở địa phương, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự giám sát của HĐND, UBND các cấp đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện. Đặc biệt là sau khi kết thúc cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011, nhiệm kỳ 2011-2016; Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các cấp; Sở Nội vụ hướng dẫn về việc bố trí kiện toàn các chức danh Thường trực HĐND, các Ban của HĐND; số lượng Phó Chủ tịch và uỷ viên UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định để các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn triển khai bầu thành viên UBND tại kỳ họp thứ nhất HĐND và kiện toàn bầu bổ sung tại các kỳ họp HĐND theo quy định. Nhìn chung, về số lượng, chất lượng và cơ cấu thành viên UBND mỗi cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định đều thực hiện đúng quy định tại Nghị định  số 107/2004/NĐ-CP của Chính phủ, đó tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện  nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng - an ninh và đã giành được những kết quả quan trọng.

 • Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm học 2012-2013

    Thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ có Văn bản số 56/SNV-TCBCTL ngày 11/01/2012 về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức quản lý hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2012. Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm học 2012-2013 cho các trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDTX, Trung học cơ sở và Tiểu học trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Báo cáo việc thực hiện kế hoạch biên chế năm học 2011-2012 và xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên cho năm học 2012-2013 như sau:

 • Ký kết chương trình phối hợp triển khai các hoạt động về công tác thanh niên giai đoạn 2011-2020

   Ngày 30/3/2012, Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp triển khai các hoạt động về công tác thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020. Tới dự và chứng kiến ký kết có lãnh đạo Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo phòng Nội vụ các huyện, thành phố, các Huyện đoàn, thành đoàn và Đoàn trực thuộc.