Công văn số 18/UBBC-SNV ngày 19/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định về việc quán triệt, phổ biến Văn bản hướng dẫn việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Văn bản yêu cầu Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố chỉ đạo hướng dẫn công khai bản Kê khai tài sản, thu nhập của các ứng cử viên theo đúng Công văn số 96/VPHĐBCQG-PL ngày 16/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc hướng dẫn công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.

- Nội dung chi tiết của Văn bản số 18/UBBC-SNV

- Nội dung chi tiết của Văn bản số 96/VPHĐBCQG-PL

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất