Kế hoạch số 42 /KH-HĐBCQG về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:

http://sonoivu.namdinh.gov.vn/documents/download.aspx?id=1612

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất