LỊCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 (ĐỢT 1)

Ngày/tháng/năm (dự kiến)

Địa điểm

Đơn vị chịu sự kiểm tra, giám sát

Thành phần Đoàn Kiểm tra, giám sát

Chủ trì buổi làm việc

13h30

29/3/2021

Trụ sở Huyện ủy Nam Trực

- UBND huyện Nam Trực;

- UBND các xã Bình Minh, Nam Hải

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh;

- Đoàn kiểm tra số 05 tại huyện Nam Trực;

- Thư ký Đoàn.

Đ/c Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

07h30

30/3/2021

Trụ sở UBND huyện Trực Ninh

- UBND huyện Trực Ninh;

- UBND các xã Trực Chính, Cát Thành

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh;

- Đoàn kiểm tra số 06 tại huyện Trực Ninh;

- Thư ký Đoàn.

Đ/c Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

07h30

01/4/2021

Trụ sở UBND huyện Vụ Bản

- UBND huyện Vụ Bản;

- UBND các xã Liên Minh, Minh Tân

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh;

- Đoàn kiểm tra số 03 tại huyện Vụ Bản;

- Thư ký Đoàn.

Đ/c Đoàn Văn Hùng, Ủy viên BTVTU, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh

07h30

02/4/2021

Trụ sở UBND huyện Hải Hậu Ninh

- UBND huyện Hải Hậu;

- UBND các xã Hải Bắc, Hải Tân

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh;

- Đoàn kiểm tra số 10 tại huyện Hải Hậu;

- Thư ký Đoàn.

Đ/c Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

07h30

06/4/2021

Trụ sở UBND huyện Xuân Trường

- UBND huyện Xuân Trường;

- UBND các xã Xuân Hòa, Xuân Vinh

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh;

- Đoàn kiểm tra số 07 tại huyện Xuân Trường;

- Thư ký Đoàn.

Đ/c Đoàn Văn Hùng, Ủy viên BTVTU, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh

07h30

07/4/2021

Trụ sở UBND huyện Ý Yên

- UBND huyện Ý Yên;

- UBND các xã Yên Cường, Yên Phong

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh;

- Đoàn kiểm tra số 01 tại huyện Ý Yên;

- Thư ký Đoàn.

Đ/c Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

07h30

08/4/2021

Trụ sở UBND huyện Giao Thủy

- UBND huyện Giao Thủy;

- UBND các xã Giao Lạc, Giao Phong

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh;

- Đoàn kiểm tra số 08 tại huyện Giao Thủy;

- Thư ký Đoàn.

Đ/c Đoàn Văn Hùng, Ủy viên BTVTU, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh

07h30

09/4/2021

Trụ sở UBND thành phố Nam Định

- UBND thành phố;

- UBND phường Bà Triệu, Trần Tế Xương

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh;

- Đoàn kiểm tra số 04 tại Thành phố;

- Thư ký Đoàn.

Đ/c Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

13h30

12/4/2021

Trụ sở UBND huyện Mỹ Lộc

- UBND huyện Mỹ Lộc;

- UBND các xã Mỹ Trung, Mỹ Thành

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh;

- Đoàn kiểm tra số 02 tại huyện Mỹ Lộc;

- Thư ký Đoàn.

Đ/c Đoàn Văn Hùng, Ủy viên BTVTU, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh

07h30

13/4/2021

Trụ sở UBND huyện Nghĩa Hưng

- UBND huyện Nghĩa Hưng;

- UBND các xã Phúc Thắng, Hoàng Nam

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh;

- Đoàn kiểm tra số 09 tại huyện Nghĩa Hưng;

- Thư ký Đoàn.

Đ/c Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Nội dung chi tiết của Công văn số 31/HĐND-TT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất