Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 05

Cụ thể, thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 05, thuộc huyện Ý Yên, gồm 13 thành viên; trong đó:

- Trưởng Ban Bầu cử: Ông Nguyễn Đức Du, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Ý Yên;

- Phó Trưởng ban: Ông Ngô Quang Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ý Yên;

- Thư ký Ban Bầu cử: Ông Trịnh Văn Mậu, Trưởng phòng, Phòng NN&PTNT huyện Ý Yên.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 05 thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết của Quyết định số 549/QĐ-UBND

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất