Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 07

Cụ thể, thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 07, thuộc huyện Nam Trực, gồm 13 thành viên; trong đó:

- Trưởng Ban Bầu cử: Lưu Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nam Trực;

- Phó Trưởng ban: Bà Lê Thị Hồng Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trực;

- Thư ký Ban Bầu cử: Ông Vũ Văn Tiến, Phó Trưởng phòng, Phòng Nội vụ huyện Nam Trực.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 07 thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết của Quyết định số 551/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất