Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 09

Cụ thể, thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 09, thuộc huyện Trực Ninh, gồm 13 thành viên; trong đó:

- Trưởng Ban Bầu cử: Ông Phạm Trọng Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Trực Ninh;

- 02 Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ông Phạm Văn Đê, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trực Ninh;

- Thư ký Ban Bầu cử: Ông Trần Hùng Việt, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Trực Ninh.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 09 thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết của Quyết định số 553/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất