Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 11

Cụ thể, thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 11, thuộc huyện Nghĩa Hưng gồm 13 thành viên; trong đó:

- Trưởng Ban Bầu cử: Ông Phạm Tiến Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Hưng;

- Phó Trưởng ban: Ông Đồng Xuân Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Hưng;

- Thư ký Ban Bầu cử: Ông Phạm Văn Hải, Phó Trưởng phòng, Phòng Nội vụ huyện Nghĩa Hưng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 11 thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết của Quyết định số 555/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất