Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 13

Cụ thể, thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 13, thuộc huyện Xuân Trường gồm 13 thành viên; trong đó:

- Trưởng Ban Bầu cử: Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xuân Trường;

- 02 Phó Trưởng ban: Ông Vũ Tuấn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; Ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban, Ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Trường;

- Thư ký Ban Bầu cử: Ông Bùi Ngọc Định, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy Xuân Trường.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 13 thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết của Quyết định số 557/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất