Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 14

Cụ thể, thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 14, thuộc huyện Xuân Trường gồm 13 thành viên; trong đó:

- Trưởng Ban Bầu cử: Ông Ngô Đức Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Xuân Trường;

- 02 Phó Trưởng ban: Ông Trần Văn Vỵ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ông Phạm Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuân Trường

- Thư ký Ban Bầu cử: Ông Đỗ Viết Thuận, Huyện ủy viên, Trưởng phòng, Phòng Nội vụ huyện Xuân Trường.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 14 thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết của Quyết định số 558/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất