Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 15

Cụ thể, thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 15, thuộc huyện Giao Thủy gồm 13 thành viên; trong đó:

- Trưởng Ban Bầu cử: Ông Nguyễn Thành Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Giao Thủy;

- 02 Phó Trưởng ban: Ông Cao Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Ông Tạ Văn Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giao Thủy;

- Thư ký Ban Bầu cử: Ông Trần Văn Duy, Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 15 thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết của Quyết định số 559/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất