Thông báo số 09/TB-UBBC ngày 22/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định v.v công khai thời gian, địa điểm nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Nam Định, số 168 Hàn Thuyên, Vị Xuyên, Nam Định

- Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày trong tuần bắt đầu từ 22/02/2021 và kết thúc vào lúc 17'00 ngày 14/03/2021.

Chi tiết văn bản: 09/TB-UBBC

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất