Thông báo số 16/TB-UBBC ngày 11/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định Phân công nhiệm vụ bổ sung đối với thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh

Cụ thể, phân công nhiệm vụ bổ sung đối với thành viên như sau:

 1. Ông Hoàng Nguyên Dự - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử, Trưởng Tiểu ban nội chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Phụ trách công tác nội chính, bảo vệ chính trị nội bộ, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban bầu cử tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; phụ trách chỉ đạo công tác bầu cử ở  thành phố Nam Định.

2. Ông Trần Minh Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử: Chỉ đạo hoạt động của Ban Dân vận các cấp trong việc vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ bầu cử theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; phụ trách chỉ đạo công tác bầu cử ở huyện Mỹ Lộc.

Nội dung chi tiết của Thông báo số 16/TB-UBBC

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất