Văn bản số 109/VPHĐBCQG-PL ngày 25/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác

Việc lập danh sách cử tri không căn cứ vào nơi cử tri công tác, làm việc mà căn cứ vào nơi cử tri thường trú hoặc tạm trú. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri tại nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Cử tri thực hiện việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND  tại khu vực bỏ phiếu mà mình có tên trong danh sách cử tri. Do đó, trường hợp cử tri là Công an xã hoặc cán bộ, công chức, viên chức công tác, làm việc tại đơn vị hành chính khác vơi nơi mình đăng ký thường trú thì việc lập danh sách cử tri được thực hiện như sau:

- Trường hợp cử tri đang cư trú tại nơi đăng ký thường trú thì được ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký thường trú để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở tất cả các cấp.

- Trường hợp cử tri đã đăng ký tạm trú tại nơi đang công tác, làm việc khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì có thể đăng ký ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi tạm trú để thuận tiện cho việc tham gia bỏ phiếu. 

Nếu thời gian đăng ký tạm trú chưa đủ 12 tháng thì được tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp huyện nơi mình đang tạm trú.

Nếu thời gian đăng ký tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên thì được tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở tất cả các cấp như đối với người thường trú.

* Trường hợp cử tri là cán bộ, công chức, viên chức trong ngày  bầu cử được cử đi công tác tại nơi khác thì để bảo đảm quyền bầu cử của công dân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cử người đi công tác cần tạo điều kiện, bố trí công việc hợp lý để cử tri có thể bỏ phiếu tại nơi đã có tên trong danh sách cử tri (từ 07 giờ sáng đến 07 giờ tối). Trường hợp vì lý do công tác mà cử tri không thể về bỏ phiếu tại nơi có tên trong danh sách cử tri thì cần chủ động xin giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đã đăng ký và có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung tên vào danh sách cử tri tại địa phương nơi đến công tác và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh tại nơi đến công tác theo quy định tại Điều 34 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

 Nội dung chi tiết của Văn bản số 109/VPHĐBCQG-PL

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất